Parafia Świętego Mateusza Ewangelisty w Dalikowie
Proboszcz: ks. kan. Stanisław Łaski
Wikariusz:
Telefon: 43 678-01-20

Adres: pl. Powstańców 5, 99-205 Dalików
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wzniesiony w latach 1908-1913 wg projektu warszawskiego arch. Apoloniusza Nieniewskiego, neogotycki, trzynawowy, w formie krzyża, konsekrowany 21 VIII 1921 r. przez bpa Wincentego Tymienieckiego (pierwsza konsekracja kościoła w diecezji).

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bardzynin – 6 km, Dalików, wieś kościelna – 2, Dąbrówka Górna – 4, Dąbrówka Nadolna – 4, Dąbrówka Woźnicka – 3,5, Emilianów – 6, Gajówka – 2–6, Huta Bardzyńska – 7, Karolinów – 6,5, Kazimierzów – 5,5, Kołoszyn – 3,5, Krzemieniew – 3, Kuciny – 3, Lubocha – 1,5, Marcinów – 6, Ostrów – 7,5, Piotrów – 4, Rozynów – 6, Sarnów PGR – 4, Sarnów 6,5, Witów 6,5, Władysławów – 3, Włodzimierzów – 7, Wyrobki – 5, Złotniki – 2–7

Dni powszednie

16:00 /X-IV/, 18:00 /V-IX/

Soboty

16:00 /X-IV/, 18:00 /V-IX/

Niedziele i święta

09:00, 11:30, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1750

ODPUST: św. Mateusza, obchodzony w niedzielę po 21 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: niedziela Zesłania Ducha Świętego, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Adan Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (800 m)

PLEBANIA: wybudowana w 1964 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Rocha, na cmentarzu grzebalnym, wybudowana w 1867 r. z fundacji rodziny Wardęckich
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Bractwo Światła

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Hipolit Pyszyński 1922
ks. Gustaw Witkowski 1922–1930
b r a k 1930–1936
ks. Stefan Janiak 1936–1942
ks. Edwin Grochowski 1945–1946
ks. Władysław Włodarczyk 1946–1971
ks. Tadeusz Sujkowski 1971–1975
ks. Grzegorz Kudrzycki 1975–1980
ks. Stanisław Wojtyra 1980–2010
ks. Stanisław Łaski 2010-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Stefan Janiak, wyśw. 1936
ks. Krzysztof Krzemiński, wyśw. 1991
ks. Jan Wiktorowski, wyśw. 1957 (diec. toruńska)

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
br. Kamil Kaczmarek, franciszkanin
sługa Boży ks. Stanisław Felczak SJ

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Daniela [Romualda] Arkusz, 1952, Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
s. Romualda Ciołkowska, niepokalanka
s. Maria [Macieja] Matczak, 1948, pasterka

KSIĘGI METRYKALNE: wiek XIX i XX niekompletne (brak ciągłości),
ochrzczonych 1946–2006, małżeństw 1946–2006, zmarłych 1946–2006

OBSADA PARAFII:
Proboszcz: ks. kan. Stanisław Łaski, mian. 29 VII 2010, tel. 43 678-01-20

na godzinę przed Mszą św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.