Parafia Opieki Świętego Józefa, Świętej Marii Magdaleny i Aniołów Stróżów w Milejowie
Proboszcz: ks. Piotr Kotas
Wikariusz:
Telefon: 44 616-17-27

Adres: Szkolna 8 , 97-314 Milejów
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XIII w. (abp gnieźnieński Jakub herbu Świnka)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1897–1902, w stylu gotyku nadwiślańskiego wg projektu arch. Konstantego Wojciechowskiego. Konsekrowany 22 VII 1903 r. przez bpa Stanisława Zdzitowieckiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny w prezbiterium zawiera gotyckie elementy dekoracji, w ołtarzu wmontowane są piękne obrazy: Matki Bożej – słynącej łaskami i Świętej Rodziny; umieszczone są postaci św. Wojciecha i św. Stanisława; na samej górze Boga Ojca z rozłożonymi rękami w geście błogosławieństwa.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Cekanów – 4 km, Glina – 4, Janówka – 2, Krzyżanów – 5, Longinówka – 3, Łazy Dąbrowa – 7, Łazy Duże – 5,5, Milejowiec – 3, Milejów, wieś kościelna, Milejów Kolonia – 2, Piaski – 4, Siomki – 7

Dni powszednie

07:00, 18:00, (w okresie X-IV o godz. 16:30)

Soboty

07:00, 18:00, (w okresie X-IV o godz. 16:30)

Niedziele i święta

08:30, 10:00, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3100

ODPUST: św. Józefa, 19 marca;
św. Marii Magdaleny, obchodzony w niedzielę po 22 lipca;
Aniołów Stróżów, obchodzony w I niedzielę października
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed św. Józefem, 19 marca

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,5 ha (0,7 km)

PLEBANIA: budowana w latach 1897–1902, murowana, w pięknym stylu dworkowym, kryta blachą, stan dobry, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, na cmentarzu grzebalnym
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 13 kół we wszystkich wioskach, młodzieżowe comiesięczne spotkania pierwszoczwartkowe młodzieży bierzmowanej, grupy dzieci komunijnych – cotygodniowe spotkania i grupy rodziców dzieci komunijnych – formacyjne spotkanie zespołowe, grupy rodziców młodzieży bierzmowanej – formacyjne spotkanie zespołowe, formacyjne spotkania cotygodniowe dla narzeczonych, schola liturgiczna i ministranci, asysta i orkiestra, straż przy Grobie Pańskim, Rada Parafialna, Rada Gospodarcza
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Piotr Jankowski 1890–1926; ks. Józef Bawolski 1963–1979
ks. Herman von Schmidt 1926–1930; ks. Józef Dąbrowski 1979–1986
ks. Henryk Jaromński 1930–1937; ks. Mieczysław Paluszek 1986–1989
ks. Karol Antoni Zych 1937–1945; ks. Wacław Macieja 1989–1990
ks. Stanisław Grabowski 1945–1948; ks. Henryk Leśniewski 1990–2002
ks. Stanisław Polak 1948–1955; ks. Jerzy Majda 2002–2003
ks. Jan Choiński 1955–1963; ks. Piotr Szubski 2003–2018

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Antoni Suwart, wyśw. 1924 †; ks. Antoni Supady, wyśw. 1956
† ks. Leon Ostalczyk; ks. Wiesław Jonczyk, wyśw. 1958
† ks. Stanisław Gemel; ks. Stanisław Opala, wyśw. 1968
† bp JAN KULIK, wyśw. 1945

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
br. Janusz Supady, zakon Braci Serca Jezusowego, śluby 1965
o. Robert Jażdż, cysters, wyśw. 2003

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1677–2006, małżeństw 1724–2006,
zmarłych 1724–2006

OBSADA PERSONALNA:

Proboszcz: ks. Piotr Kotas, mian. 1 VII 2018 tel. 44 616-17-27

czynna po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.