Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Łódzkim
Proboszcz: ks. Leszek Kaźmierczak
Wikariusz: ks. Mateusz Jaroszyński
Telefon: 42 211-11-15

Adres: pl. Kościuszki 4/5 , 95-050 Konstantynów Łódzki
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1858 r. (abp warszawski Antoni Melchior Fijałkowski)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół w stylu neogotyckim zaprojektował architekt włoski Bolonini. Zbudowany w latach 1826–1832 z cegły na zaprawie wapiennej, pokryty dachówką. Konsekrowany 8 IX 1887 r. przez biskupa warszawskiego Kazimierza Ruszkiewicza. W listopadzie 1914 r. świątynia została poważnie uszkodzona, uległa pożarowi na skutek działań wojennych. Odbudowana w latach 1917–1922 według planów arch. W. Kijewskiego z Łodzi. W latach 1972–1976 gruntownie przebudowana na planie prostokąta wg projektu arch. Aleksandra Mielniczaka z Łodzi. W 1980 r. dokonano przebudowy prezbiterium (rozszerzenie). Bryła świątyni ma układ bazylikowy.
Wyposażenie kościoła:
Ważniejsze elementy wyposażenia kościoła: drewniana ambona ozdobiona rzeźbami: Mojżesza i czterech Ewangelistów; 3 neogotyckie, dębowe ołtarze z 1928 r.: główny – Matki Boskiej Częstochowskiej, Najświętszego Serca Jezusowego, św. Józefa. Do zabytków sztuki stanowiących własność parafii należą: obraz MB Częstochowskiej sprzed 1914 r., ocalały po pożarze kościoła, przemalowany przez ks. Wincentego Kiliana, (olej, płótno na desce) przedtem pokryty srebrną, trybowaną sukienką; obraz św. Marcina (XIX w. olej płótno); krzyż z rzeźbionym w drewnie wizerunkiem Chrystusa ufundowany w 1928 r. przez Stowarzyszenie Śpiewacze „Chopin”; wizerunek Chrystusa na krzyżu odlany w mosiądzu (z poł. XIX w.); kielich z herbem Ostoja – dar Gustawa Krzywiec Okołowicza (XIX w.); neogotycka, pozłacana monstrancja (pocz. XX w. Norblin); ornat z tkaniny (ok. poł. XIX w.); 2 portrety trumienne fundatorów malowane na blasze: Mikołaja Krzywiec Okołowicza († 1841) i jego żony Marianny z Piersickich († 1832) w owalnych ołowianych ramach; mosiężny żyrandol (z poł. XIX w.) i zegar beckerowski. Parafia ma 3 dzwony żeliwne odlane w 1949 r. w firmie Możyszka w Łodzi, zawieszone na wieży kościoła oraz 3 dzwony spiżowe, odlane w 1991 r. przez firmę Felczyńskich w Przemyślu, zawieszone na żelaznej konstrukcji, nakryte daszkiem, ufundowane przez parafianina Wacława Luciejewskiego, 24-głosowe organy piszczałkowe (2004 r.).

Ulice należące do Parafii

Aleksandrowska – nr 1–10, Dąbrowa, Dąbrowska, Dąbrowa Srebrna, Dolna, Gdańska, Jagodnica – 26–44, Jana Pawła II – 1–19 i 2–20, Kilińskiego 1–39 i 2–46, Kopernika, pl. Kościuszki, Krótka, ks. Łabentowicza, Łaska – 1–15 i 2–18, Łódzka, Nad Jasienią, Nadrzeczna, Narutowicza, Norwida, Ogrodowa, Piłsudskiego, Sadowa, Skłodowskiej-Curie, Słowackiego, Stare Złotno – 58–105, Zgierska – 1–100, Żeromskiego

Dni powszednie

07:00, 18:00
nabożeństwa: w maju o 17:30 w październiku 17:15

Soboty

07:00, 18:00
nabożeństwa: w maju o 17:30 w październiku 17:15

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 11:30, 18:00

nabożeństwa: w maju o 17:30 w październiku 17:15

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 7000

ODPUST: Narodzenia NMP, obchodzony w niedzielę po 8 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed III niedzielą Adwentu

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 2003 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 4 ha (1 km) administrowany przez Kurię Archidiecezjalną
PLEBANIA: wzniesiona w 1875 r., gruntownie przebudowana w 1997 r., skanalizowana, gaz i centralne ogrzewanie. Wikariatka wybudowana w 1924 r., skanalizowana, gaz i centralne ogrzewanie.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Koło Przyjaciół Radia Maryja, oazy, Koło Ministrantów

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
† ks. Wincenty Giebartowski 1914–1922
† ks. Stanisław Rybus 1922–1930
† ks. Zygmunt Knapski 1930–1933
† ks. Zygmunt Łabentowicz 1933–1942
† ks. Jan Kawecki 1945–1964
† ks. Stanisław Czernik 1964–1994
† ks. Jerzy Spychała 1994–2009
ks. Marian Bańbuła 2009–2019
ks. Leszek Kaźmierczak 2019-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Grzegorz Leszczyński, wyśw. 1991
ks. Marek Kołosowski, wyśw. 2006
ks. Przemysław Mazij, wyśw. 2013

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–1941 i 1945–2006, małżeństw 1941–2006, zmarłych 1941–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Leszek Kaźmierczak, mian. 01 VII 2019 tel. 42 211 11 15
Wikariusz:  ks. Mateusz Jaroszyński, mian. 1 II 2020

czynna pn-pt 16:00-17:15

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.