27.02.2020
Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Wiewiórczynie
Proboszcz: ks. Krzysztof Jałowiecki
Wikariusz:
Telefon: 43 675-28-67

Adres: Wiewiórczyn, W. Witosa 8, 98-100 Wiewiórczyn (pow. łaski)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 31 VIII 1988 r. (bp Władysław Ziółek)
Rozpoczęcie budowy 14 VII 1997 r., abp Władysław Ziółek 28 IX 1997 r. wmurował kamień węgielny, poświęcony przez papieża Jana Pawła II w Łodzi w 1987 r. Projekt wykonało Biuro Projektowe PROMARK ze Zduńskiej Woli inż. Jana Kaczmarka. Architektura współczesna z elementami tradycyjnymi (nawa główna, nawy boczne, 2 ołtarze boczne, wieża). Konstrukcja dachowa drewniana. Rzut kościoła oparty na planie prostokąta z zaznaczonym symbolicznie transeptem, dającym układ krzyża. Całkowita powierzchnia użytkowa – 600 m2.
W części południowej kościół powiększony o pomieszczenia zaplecza (zakrystia, kancelaria, łazienka, kotłownia). 18 IV 1999 r. poświęcenie murów i wieży. 1 III 2000 r. odprawiona została pierwsza msza święta w murach nowego kościoła. Kościół poświęcony 10 IX 2000 r. przez bpa Adama Lepę, konsekrowany 2 VI 2002 r. przez abpa Władysława Ziółka

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Anielin – 3 km, Łask, ul. Lutomierska, Utrata, Wiejska – 0,5, Wiewiórczyn, wieś kościelna, Wronowice – 3, Wydrzyn – 2

Dni powszednie

o godz. 18:00

Soboty

o godz. 18:00

Niedziele i święta

w niedziele i uroczystości: godz. 08:00, 12:00;
w kaplicy w Anielinie: 10:00 w dni powszednie: 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1820
ODPUST: Najświętszego Serca Jezusowego, obchodzony w niedzielę po uroczystości NSJ
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed uroczystością NSJ
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2010 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: –
PLEBANIA: wybudowana w 1990 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Narodzenia NMP, w Anielinie
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, schola, ministranci, Rada Parafialna, parafialny zespół Caritas
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Marian Cymerys 1988–1996
ks. Krzysztof Wlazło 1996–2009
ks. Tomasz Szczypa 2009–2013
ks. Krzysztof Jałowiecki 2013–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1988–2006, małżeństw 1988–2006,
zmarłych 1988–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Krzysztof Jałowiecki, mian. 17 VI 2013, tel. 43 675-28-67

czynna  pn-sb 18:30-19:00