Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Wiewiórczynie
Proboszcz: ks. Krzysztof Jałowiecki
Wikariusz:
Telefon: 43 675-28-67

Adres: Wiewiórczyn, W. Witosa 8, 98-100 Wiewiórczyn (pow. łaski)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 31 VIII 1988 r. (bp Władysław Ziółek)
Rozpoczęcie budowy 14 VII 1997 r., abp Władysław Ziółek 28 IX 1997 r. wmurował kamień węgielny, poświęcony przez papieża Jana Pawła II w Łodzi w 1987 r. Projekt wykonało Biuro Projektowe PROMARK ze Zduńskiej Woli inż. Jana Kaczmarka. Architektura współczesna z elementami tradycyjnymi (nawa główna, nawy boczne, 2 ołtarze boczne, wieża). Konstrukcja dachowa drewniana. Rzut kościoła oparty na planie prostokąta z zaznaczonym symbolicznie transeptem, dającym układ krzyża. Całkowita powierzchnia użytkowa – 600 m2.
W części południowej kościół powiększony o pomieszczenia zaplecza (zakrystia, kancelaria, łazienka, kotłownia). 18 IV 1999 r. poświęcenie murów i wieży. 1 III 2000 r. odprawiona została pierwsza msza święta w murach nowego kościoła. Kościół poświęcony 10 IX 2000 r. przez bpa Adama Lepę, konsekrowany 2 VI 2002 r. przez abpa Władysława Ziółka

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Anielin – 3 km, Łask, ul. Lutomierska, Utrata, Wiejska – 0,5, Wiewiórczyn, wieś kościelna, Wronowice – 3, Wydrzyn – 2

Dni powszednie

o godz. 18:00

Soboty

o godz. 18:00

Niedziele i święta

w niedziele i uroczystości: godz. 08:00, 12:00;
w kaplicy w Anielinie: 10:00 w dni powszednie: 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1820
ODPUST: Najświętszego Serca Jezusowego, obchodzony w niedzielę po uroczystości NSJ
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed uroczystością NSJ
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2010 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: –
PLEBANIA: wybudowana w 1990 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Narodzenia NMP, w Anielinie
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, schola, ministranci, Rada Parafialna, parafialny zespół Caritas
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Marian Cymerys 1988–1996
ks. Krzysztof Wlazło 1996–2009
ks. Tomasz Szczypa 2009–2013
ks. Krzysztof Jałowiecki 2013–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1988–2006, małżeństw 1988–2006,
zmarłych 1988–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Krzysztof Jałowiecki, mian. 17 VI 2013, tel. 43 675-28-67

czynna  pn-sb 18:30-19:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.