Już w sobotę Kościół Łódzki będzie miał 10 nowych kapłanów!
08:00 | 05.06.2020 | Wyświetleń: 3480 | Autor: Archidiecezja Łódzka

W sobotę 6 czerwca w Archidiecezji Łódzkiej będą miały miejsca Święcenia Kapłańskie. Z racji trwania pandemii święcenia będą miały miejsce w kilku miejscach: w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Kurowicach, Wartkowicach, Suchcicach. W tych dniach księża diakoni przeżywają swoje rekolekcje – otoczmy ich naszymi modlitwami, by duchowo dobrze przygotowali się do pełnienia służby w Kościele.

Poniżej publikujemy sylwetki przyszłych kapłanów:

dn Adrian Anielak – parafia p.w. św. Anny i NMP Matki Miłosierdzia w Wartkowicach


dn Sławomir Chrapla – parafia p.w. św. Macieja w Andrychowie


dn Tomasz Grzejdziak – parafia p.w. św. Ignacego Loyoli w Suchcicach


dn Maciej Grzelak – parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kaliszu


dn Jakub Hejduk – parafia p. w. św. Franciszka w Łodzi


dn Piotr Kałuszka – parafia p.w. św. br. Alberta Chmielowskiego w Łodzi


dn Orfeusz Malesa – parafia p.w. św. Jana Ewangelisty w Łodzi


dn Ireneusz Słoma – parafia w Miękiszu Starym – Diecezja Przemyska


dn Mateusz Stolarczyk – parafia p.w. św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim


dn Konrad Sulmirski – parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.