Archidiecezja Łódzka
Sortuj
Wybierz miesiąc

Już po raz 13. przy łódzkiej katedrze staje Szopka Bożonarodzeniowa. Koordynacją jej budowy zajmuje się Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”. Szopka jest to wspólnym przedsięwzięciem metropolity łódzkiego i prezydenta Łodzi.
W tym roku stajenka ma kształt ryby i nawiązuje do najstarszego symbolu i wyznania wiary chrześcijan. Greckie słowo ICHTIS znaczy ryba – jest to skrót pierwszych liter greckich słów – Jezus Chrystus Boga Syn Zbawiciel.
„Zapraszamy do odwiedzenia tej niezwykłej Szopki – do zatrzymania się i kontemplowania tajemnicy Bożego Narodzenia, do pochylenia się wraz z królami i pastuszkami nad Dzieciątkiem Jezus w otoczeniu żywych zwierząt” – zachęca dyrektor Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”, ks. Robert Jaśpiński.
W trakcie ekspozycji Szopki Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” prowadzi zbiórkę ofiar do puszek na budowę Domu Samotnej Matki.
Budowa szopki byłaby niemożliwa bez wsparcia sponsorów. „Bardzo im dziękujemy. Właśnie dzięki tym firmom tegoroczna stajenka prezentuje się tak pięknie” – podkreśla ks. Jaśpiński.
Stajenka będzie czynna do święta Trzech Króli.

22:06 | 22.12.2009
13:40 | 20.11.2009
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.