Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Bedeker Wielkopostny – Kapłaństwo – Bogdan Kosztyła

16:49 | 29.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Kuszenie – ks. Grzegorz Korczak

16:47 | 29.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Osamotnienie – ks. Tomasz Falak

16:45 | 29.03.2012

Na wsparcie dla księży-emerytów składają się w tym roku kapłani archidiecezji łódzkiej. Akcja organizowana jest już po raz drugi. Do przekazania jałmużny wielkopostnej zaapelował arcybiskup Władysław Ziółek. „Zebrane pieniądze będą przeznaczone na wsparcie księży-emerytów. Mają wesprzeć ich leczenie i rehabilitację oraz zakup leków” – wyjaśnia ks. Jacek Ambroszczyk, dyrektor łódzkiej Caritas.

15:19 | 29.03.2012

Chlebki Miłości, paschaliki i baranki cukrowe rozprowadza od Niedzieli Palmowej łódzka Caritas. Tegoroczna akcja Wielkanocne Dzieło Caritas ma wesprzeć najbardziej potrzebujących w poszczególnych parafiach. Łódzka Caritas przygotowała prawie 10 tysięcy Chlebków Miłości, 5 tysięcy paschalików i 6 tysięcy cukrowych baranków.

14:01 | 29.03.2012

Złożony z łódzkich muzyków zespół Made in Heaven zajmie się oprawą muzyczną tegorocznego Marszu dla Jezusa. W supergrupie grają muzyczni z różnych wspólnot archidiecezji łódzkiej. Próby stworzonego ad hoc zespołu trwają od tygodnia. Ale repertuar jest już przygotowany. Jednym z utworów, jakie muzycy zagrają i zaśpiewają jest „Absolutnie nic”.

13:04 | 29.03.2012

Złożony z łódzkich muzyków zespół Made in Heaven zajmie się oprawą muzyczną tegorocznego Marszu dla Jezusa. W supergrupie grają muzyczni z różnych wspólnot archidiecezji łódzkiej. Próba stworzonego ad hoc zespołu trwają od tygodnia. Ale repertuar jest już przygotowany. Jednym z utworów, jakie muzycy zagrają i zaśpiewają jest „Pójdź za mną”.

15:12 | 28.03.2012

Sonaty Różańcowe Heinricha Franza Bibera zaprezentuje w łódzkiej katedrze fińska skrzypaczka barokowa Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch z zespołem „Baroque Ensemble Battalia”. Najbardziej znane dzieło austriackiego kompozytora czeskiego pochodzenia usłyszymy w sobotę, 31 marca o godz. 19.00. Koncert poświęcony jest pamięci Jana Pawła II.

10:31 | 28.03.2012

Spotkanie z twórcą filmu „Historia Roja”, połączone z pokazem kopii roboczej odbędzie się w środę, 28 marca o godz. 18.00 w auli w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. Wstęp jest wolny, ale należy dokonać rezerwacji telefonicznej.

16:43 | 27.03.2012

Ks. Łukasz Tarnawski jest nowym duszpasterzem akademickim w Duszpasterstwie Akademickim „Piatka” w Łodzi. Będzie pomagać pracującemu w nim od lat ks. Pawłowi Dziedziczakowi. Dotychczasowy duszpasterz, ks. Jan Czekalski, pracuje teraz w par. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

16:38 | 27.03.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.