Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Klasztornego Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim tworzy ośrodek formacyjny dla środowisk akademickich, twórczych i naukowych. Organizuje konferencje, seminaria, wystawy, projekcje, spektakle i koncerty. Ta działalność jest możliwa dzięki odpisom z tytułu 1 procenta podatku.

09:40 | 30.03.2012

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II działa przy parafii NMP Różańcowej w Zgierzu. Powstało jako reakcja na zaniedbanie przez medycynę XX wieku problemu umierania i śmierci. Opiekuje się chorymi, u których zostało zakończone definitywnie leczenie przyczynowe choroby nowotworowej, i którzy znajdują się w tzw. terminalnym okresie choroby. Zajmuje się także rodzinami chorych. Ta działalność jest możliwa dzięki odpisom z tytułu 1 procenta podatku.

09:34 | 30.03.2012

Stowarzyszenie „Mocni w Duchu” prowadzi w centrum Łodzi świetlicę „Anielisko”. Przychodzą do niej dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych marginalizacją społeczną. Na miejscu korzystają z pomocy przy odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości, mają zajęcia plastyczne, muzyczne i logopedyczne. Ważny jest też codzienny posiłek. Ta działalność jest możliwa dzięki odpisom z tytułu 1 procenta podatku.

09:28 | 30.03.2012

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” opiekuje się samotnymi bezdomnymi matkami, dla których finansowała budowę największego w Polsce Domu Samotnej Matki. Aktywnie wspomaga funkcjonowanie tej placówki i budowę zaplecza magazynowo-stołówkowego. Dba o to, by matki usamodzielniały się i po opuszczeniu Domu były aktywne zawodowo i społecznie.

09:20 | 30.03.2012

Fundacja „N.S.J. – Rodzina” z Tomaszowa Mazowieckiego wszechstronnie pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym. Jej celem jest wzrost wewnętrzny i pełniejsze przyjmowanie chrześcijańskiego systemu wartości. Prowadzi parafialną świetlicę, organizuje wyjazdy dla dzieci i seniorów, prowadzi nawet szkołę językową. Ta działalność jest możliwa dzięki odpisom z tytułu 1 procenta podatku.

09:13 | 30.03.2012

Fundacja Nauki i Wychowania wspiera działania edukacyjno-wychowawcze szkół salezjańskich oraz oratoriów młodzieżowych. Prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku i portal młodzieżowy bosko.pl. Ta działalność jest możliwa dzięki odpisom z tytułu 1 procenta podatku.

09:11 | 30.03.2012

Caritas Archidiecezji Łódzkiej pomaga każdemu potrzebującemu. W świetlicach z pomocy korzystają dzieci i młodzież, w stołówkach dożywiane są osoby najbiedniejsze i niezaradne, w domach dziennego pobytu opiekę i towarzystwo znajdują osoby starsze i samotne. To tylko część działalności, finansowanej dzięki odpisom z tytułu 1 procenta podatku.

09:09 | 30.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Zdrada – ks. Piotr Przesmycki

16:56 | 29.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Chwała – ks. Janusz Lewandowicz

16:54 | 29.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Moje zło – ks. Grzegorz Dziewulski

16:52 | 29.03.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.