Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Ks. Michał Misiak mówi o swoim kapłaństwie.

16:30 | 02.04.2012

Bedeker Wielkopostny – Przebaczenie – ks. Marek Marczak

15:42 | 02.04.2012

Mimo chłodu, wiatru oraz deszczu i śniegu około 150 osób wyruszyło 31 marca na Drogę Krzyżową przez las łagiewnicki. W tym roku jej uczestnicy modlili się w intencji trzeźwości.

15:42 | 31.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Grzech – ks. Przemysław Góra

15:39 | 30.03.2012

58 strusich pisanek można oglądać w ramach akcji „Malowane nadzieją”. Wydmuszki i obrazy przeznaczone na licytację prezentowane są w Manufakturze przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej. Strusie pisanki artystów z Łodzi i całej Polski będzie można oglądać do niedzieli (1 kwietnia). 2 kwietnia odbędzie się ich aukcja.

12:30 | 30.03.2012

Oratorium im. św. Jana Bosko prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w ciągu całego roku dla dzieci i młodzieży. Prowadzi świetlicę środowiskową, zespół muzyczny i scholę dziecięcą, grupę misyjną oraz grupy formacyjne dla młodzieży. Ta działalność jest możliwa dzięki odpisom z tytułu 1 procenta podatku.

09:53 | 30.03.2012

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej pracuje na rzecz rodziny poprzez działania edukacyjne, formacyjne, rekreacyjne i kulturalne. Od siedmiu lat prowadzi m.in. duży konkurs poświęcony Janowi Pawłowi II. Ta działalność jest możliwa dzięki odpisom z tytułu 1 procenta podatku.

09:51 | 30.03.2012

Stacja Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi opiekuje się ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi i samotnymi. Prowadzi jadłodajnię dla ubogich, łaźnię, pralnię, magazyn z odzieżą używaną, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz gabinet zabiegowy. Ta działalność jest możliwa dzięki odpisom z tytułu 1 procenta podatku.

09:47 | 30.03.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.