Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Prawie 2 tysiące osób wzięło udział w Festynie Trzech Króli w Łodzi. Po Mszy świętej w kościele Zesłania Ducha Świętego łodzianie przeszli w odświętnym orszaku do katedry. Tam rektorzy łódzkich uczelni jako Trzej Mędrcy wręczyli abp Władysławowi Ziółkowi symboliczne dary. Festyn zakończył się koncertem kolęd w wykonaniu Trubadurów.

15:13 | 06.01.2012

Grają ze sobą od siedmiu lat, najpierw jako Umiłowani, a od dwóch lat jako NA’IM. Zespół, który powstał w par. Przemienienia Pańskiego w Łodzi, do dzisiaj utrzymuje stały kontakt z parafią, w której odbywa próby. Gra chrześcijańskiego rocka, choć opracował też swoje wersje tradycyjnych kolęd. O zespole mówi Dawid Kwaśniak.

14:27 | 05.01.2012

Rekolekcje dla osób samotnie wychowujących dzieci organizuje w dniach 30 kwietnia-3 maja Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Temat: „Doświadczenie, które powołuje do radości”. Prowadzą Bogdan Kosztyła (mąż i ojciec dwojga dzieci, teolog i psycholog) i ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska. Dla dzieci przewidziany jest odrębny program dostosowany do wieku. Rozpoczęcie 30 kwietnia o godz. 18.00, zakończenie 3 maja o godz. 13.00.

15:36 | 04.01.2012

Rekolekcje dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych organizuje w dniach 27-29 kwietnia Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Temat: „Chcemy być w Kościele”. Prowadzi ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska. Rozpoczęcie 27 kwietnia o godz. 18.00, zakończenie 29 kwietnia o godz. 13.00.

15:31 | 04.01.2012

Rekolekcje w trakcie Triduum Paschalnego organizuje w dniach 5-8 kwietnia Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Temat: „Droga uczniów: Kryzys poznania – kryzys spotkania – kryzys głoszenia”. Rozważania prowadzi ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska. Rozpoczęcie w Wielki Czwartek o godz. 16.00, zakończenie w Niedzielę Wielkanocną nad ranem.

15:26 | 04.01.2012

Rekolekcje dla „tych, którzy mają się ku sobie” organizuje w dniach 30 marca – 1 kwietnia Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Temat: „Kobieta i mężczyzna zaproszeni do dialogu”. Rekolekcje z elementami warsztatowymi prowadzą Bogdan Kosztyła (mąż i ojciec dwojga dzieci, teolog i psycholog) i ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska. Rozpoczęcie 30 marca o godz. 18.00, zakończenie 1 kwietnia o godz. 13.00.

15:22 | 04.01.2012

Rekolekcje dla osób nieśmiałych i nie tylko organizuje w dniach 9-11 marca Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Temat: „Głos i prawda, którą nosisz. Integracja wewnętrzna przez głos”. Zajęcia prowadzą Katarzyna Młynarska (żona i mama czworga dzieci, wokalistka, muzykolog, pedagog, trener emisji głosu) i ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska. Rozpoczęcie 9 marca o godz. 18.00, zakończenie 11 marca o godz. 13.00.

15:21 | 04.01.2012

Jednodniowe rekolekcje dla osób zapracowanych organizuje 4 marca Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Temat: „Codzienna i sakramentalna – o refleksji sumienia, trudnościach z nią i łasce”. Rozważania prowadzi ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska. Rozpoczęcie o godz. 9.00, zakończenie o godz. 17.00.

15:14 | 04.01.2012

Skupienie wielkopostne „Droga z Nikodemem: Nieustannie i na nowo. Zasady, kryteria, zagadnienia formacji permanentnej” organizuje w dniach 24-26 lutego Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Rozważania prowadzi ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska. Rozpoczęcie 24 lutego o godz. 18.00, zakończenie 26 lutego o godz. 13.00.

15:10 | 04.01.2012

Rekolekcje dla katechetów organizuje w dniach 17-19 lutego Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Temat: „Słuchasz? Rozumiesz? Szukasz Głosisz? – dylematy i wyzwania dzisiejszej katechezy”. Rozważania prowadzi ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska. Rozpoczęcie 17 lutego o godz. 18.00, zakończenie 19 lutego o godz. 13.00.

15:05 | 04.01.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.