Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Grupa 9. idzie jako ostatnia grupa Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej. Jest liczna i zgrana, ale szczególnie rano dołączają do niej maruderzy z innych grup. 24 sierpnia nie będzie im jednak łatwo dogonić swoich grup, bo tempo bywa bardzo szybkie.

07:21 | 25.08.2012

Wejście młodzieżowej „czwórki” na postój w Cykarzewie.

07:19 | 25.08.2012

Ostatniego dnia pielgrzymowania na Jasną Górę łódzkie grupy spotykają inne. Na postoju w Cykarzewie sąsiadowały m.in. z pielgrzymką z Łasku i Szczercowa.

07:17 | 25.08.2012

Andrzej Puchowski uczestniczył w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę już po raz 25. Ma nadzieję, że będzie mógł iść w niej jeszcze wiele razy. Widzi bowiem, że są owoce corocznego przypominania o dziele duchowej adopcji dziecka poczętego.

07:14 | 25.08.2012

Ma 3 latka i dzielnie pielgrzymowała na Jasną Górę. Część trasy pokonała na ramionach innych pątników, ale niektóre odcinki żwawo przemaszerowała samodzielnie. Marta stała się ulubienicą grupy 3.

07:11 | 25.08.2012

Jednym z ważnych punktów ostatniego dnia drogi z Łodzi na Jasną Górę jest Górka Przeprośna, która dla łódzkiej pielgrzymki znajduje się na wzgórzu Kokawa. Kiedyś, gdy pobliskie drzewa były niższe, widać było stamtąd po raz pierwszy jasnogórski szczyt. Do dzisiaj kultywowany jest zwyczaj krótkiego zatrzymania grup i powiedzenia sobie nawzajem słowa „przepraszam”.

23:57 | 24.08.2012

Abp Władysław Ziółek, witając pątników z 87. Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę, nie ukrywał wzruszenia. Przyznał, że przyczyniły się do niego akcenty pożegnalne, które pojawiły się w pozdrowieniach grup pielgrzymkowych.

22:51 | 24.08.2012

Jednym z hitów grupy drugiej Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej jest piosenka „Jezus jest moim Panem”, wykonywana razem z gestami. Na postoju w Woli Wiewieckiej zaśpiewała ją i pokazała grupka dzieci z „dwójki”.

06:04 | 24.08.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.