Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Grupa 6 jest jedną z trzech grup, które nocują trzeciego dnia w Brzeźnicy Nowej. Na ostatnim odcinku do pątników dołączył ks. Konrad Krajewski, ceremoniarz papieski.

07:57 | 27.08.2012

Eryk Antosiak pielgrzymuje na Jasną Górę z bardzo konkretną intencją.

07:03 | 27.08.2012

Na odcinku z Woli Wiewieckiej do Brzeźnicy grupa 6 śpiewa „Miriam”.

06:50 | 27.08.2012

Zosia pielgrzymuje na Jasną Górę po raz piąty. Prosi Matkę Bożą o błogosławieństwo na cały rok. Dokuczają jej wprawdzie stopy, ale nie przeszkodzi jej to w dojściu do celu.

06:45 | 27.08.2012

Jednym z hitów grupy drugiej Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej jest piosenka „Raz na osiołku jechał Pan”, wykonywana razem z gestami i dopowiedzeniami. Na postoju w Woli Wiewieckiej zaśpiewała ją i pokazała grupka dzieci z „dwójki”.

22:47 | 26.08.2012

Sylwia Tomaszewska, śpiewająca w grupie 6, co roku zastanawia się, czy tym razem wybrać się na pielgrzymkę i za każdym razem odpowiedź brzmi „tak”.

22:32 | 26.08.2012

Po postoju obiadowym w Lgocie Wielkiej grupa 2 ruszyła w trasę. Ten etap nazywany jest „piachami”, gdyż kiedyś większość drogi wiodła polami i lasami. Dzisiaj okolica niewiele się zmieniła, ale pod stopami pielgrzymów dominuje asfalt. Krótki, piaszczysty odcinek pokonywany jest przez każdą grupę w inny sposób. Jedne odmawiają drogę krzyżową, inne robią koncert życzeń albo etap opowiadania dowcipów. Grupa 2. postawiła na różaniec i śpiew. Ale po wyjściu na asfalt był też czas na kilka żartów.

21:54 | 26.08.2012

Po postoju obiadowym w Lgocie Wielkiej grupa 2 ruszyła w trasę. Ten etap nazywany jest „piachami”, gdyż kiedyś większość drogi wiodła polami i lasami. Dzisiaj okolica niewiele się zmieniła, ale pod stopami pielgrzymów dominuje asfalt. Krótki, piaszczysty odcinek pokonywany jest przez każdą grupę w inny sposób. Jedne odmawiają drogę krzyżową, inne robią koncert życzeń albo etap opowiadania dowcipów. Grupa 2. postawiła na różaniec i śpiew. Ale po wyjściu na asfalt był też czas na kilka żartów.

21:53 | 26.08.2012

Po postoju obiadowym w Lgocie Wielkiej grupa 2 ruszyła w trasę. Ten etap nazywany jest „piachami”, gdyż kiedyś większość drogi wiodła polami i lasami. Dzisiaj okolica niewiele się zmieniła, ale pod stopami pielgrzymów dominuje asfalt. Krótki, piaszczysty odcinek pokonywany jest przez każdą grupę w inny sposób. Jedne odmawiają drogę krzyżową, inne robią koncert życzeń albo etap opowiadania dowcipów. Grupa 2. postawiła na różaniec i śpiew.

21:11 | 26.08.2012

Po postoju obiadowym grupa 2 rusza w trasę. Przed pątnikami etap zwany „piachami”, gdyż kiedyś większość drogi wiodła polami i lasami. Dzisiaj okolica niewiele się zmieniła, ale pod stopami pielgrzymów dominuje asfalt.

20:45 | 26.08.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.