Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

W jaki sposób zaczynała się Środa Popielcowa, jakie były zewnętrzne oznaki przystąpienia do postu? Mówi Aldona Plucińska z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

07:06 | 15.02.2012

O tradycjach ostatkowych w Polsce centralnej mówi o nim Aldona Plucińska z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

07:03 | 15.02.2012

Ostatnia niedziela karnawału miała w polskiej tradycji swoje znaczenie. Mówi o nim Aldona Plucińska z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

21:58 | 14.02.2012

Tłusty Czwartek był tradycyjnie świętem kobiet. Kulinarne zwyczaje wiązały się oczywiście z używaniem wielkich ilości tłuszczu nie tylko do potraw słodkich, a pączki sprzed lat potrafiły nabić siniaka. O tradycjach związanych z Tłustym Czwartkiem mówi Aldona Plucińska z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

21:57 | 14.02.2012

Ks. Grzegorz Korczak, opiekun łódzkiej szkoły „Dzieci Światłości” podkreśla, że podczas liturgii przeszkadzała mu czasem zbytnia ruchliwość fotografów lub operatorów kamer.

22:29 | 13.02.2012

Umożliwienie dzieciom świadomego uczestnictwa w Pierwszej Komunii Świętej i dyskretna obecność podczas rejestracji tej uroczystości – to rady ks. Zenona Stochli dla fotografów i operatorów kamer.

23:18 | 12.02.2012

Rekolekcje o uzdrowieniu wewnętrznym „Przyjąć i ukochać własne życie” organizuje w dniach 13-19 sierpnia Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Spotkanie prowadzone będzie w oparciu o życie Marty Robin. Rozważania prowadzi ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska. Rozpoczęcie w poniedziałek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00. Rekolekcje w milczeniu.

08:29 | 12.02.2012

Rekolekcje dla rodzin „Prawda was wyzwoli” organizuje w dniach 31 lipca-5 sierpnia Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Ich celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jak wspólnie wychodzić z utartych schematów myślenia i działania oraz odnajdywać radość i młodość ducha?”. Rozważania prowadzi ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska, współprowadzi Bogdan Kosztyła, mąż i ojciec dwojga dzieci, teolog i psycholog. Rozpoczęcie we wtorek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00. Dla dzieci przewidziany jest odrębny program dostosowany do wieku.

08:25 | 12.02.2012

Rekolekcje „Mądrość stół zastawiła obficie” organizuje w dniach 9-15 lipca Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Są adresowane do „głodnych i spragnionych” i poświęcone duchowości eucharystycznej. Rozważania prowadzi ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska. Rozpoczęcie w poniedziałek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00.

08:21 | 12.02.2012

Rekolekcje „Czego Ojcowie szukali i co znaleźli na pustyni?” organizuje w dniach 2-8 lipca Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Rozważania prowadzi ks. Przemysław Marek Szewczyk (patrolog, wikariusz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim).

08:15 | 12.02.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.