Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Duszpasterstwo par niesakramentalnych powstaje w Zgierzu. Będzie działać przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Inauguracyjne spotkanie – w niedzielę, 9 września o godz. 18.00. Pomysł utworzenia duszpasterstwa krążył po głowie proboszcza parafii, ks. Andrzeja Blewińskiego, od dwóch lat. „W czasie wizyty obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej był olbrzymi zryw religijny. Kiedy patrzyłem na te tłumy, które przychodziły wtedy do kościoła, pomyślałem o osobach, które nie przystępują do Komunii Świętej, ale bardzo przeżywają te wydarzenia” – mówi ks. Blewiński.
Pomysł dojrzewał dwa lata. Impulsem do jego realizacji były rekolekcje dla par niesakramentalnych, prowadzone w okresie Wielkiego Postu przez łódzkich jezuitów. „Wtedy nabrałem pewności, że w naszej parafii musi powstać takie duszpasterstwo” – wyjaśnia kapłan.

10:08 | 04.09.2012

Za łaski doznane od Boga i wsparcie ze strony ludzi dziękował abp Władysław Ziółek 2 września w łódzkiej katedrze. W uroczystej mszy świętej dziękczynnej uczestniczyli biskupi z metropolii łódzkiej, kapłani (także innych Kościołów chrześcijańskich) i tysiące wiernych.

11:21 | 03.09.2012

Za łaski doznane od Boga i wsparcie ze strony ludzi dziękował abp Władysław Ziółek 2 września w łódzkiej katedrze. W uroczystej mszy świętej dziękczynnej uczestniczyli biskupi z metropolii łódzkiej, kapłani (także innych Kościołów chrześcijańskich) i tysiące wiernych.

11:20 | 03.09.2012

Za łaski doznane od Boga i wsparcie ze strony ludzi dziękował abp Władysław Ziółek 2 września w łódzkiej katedrze. W uroczystej mszy świętej dziękczynnej uczestniczyli biskupi z metropolii łódzkiej, kapłani (także innych Kościołów chrześcijańskich) i tysiące wiernych.

11:17 | 03.09.2012

Za łaski doznane od Boga i wsparcie ze strony ludzi dziękował abp Władysław Ziółek 2 września w łódzkiej katedrze. W uroczystej mszy świętej dziękczynnej uczestniczyli biskupi z metropolii łódzkiej, kapłani (także innych Kościołów chrześcijańskich) i tysiące wiernych.

11:15 | 03.09.2012

Za łaski doznane od Boga i wsparcie ze strony ludzi dziękował abp Władysław Ziółek 2 września w łódzkiej katedrze. W uroczystej mszy świętej dziękczynnej uczestniczyli biskupi z metropolii łódzkiej, kapłani (także innych Kościołów chrześcijańskich) i tysiące wiernych.

11:01 | 03.09.2012

Za łaski doznane od Boga i wsparcie ze strony ludzi dziękował abp Władysław Ziółek 2 września w łódzkiej katedrze. W uroczystej mszy świętej dziękczynnej uczestniczyli biskupi z metropolii łódzkiej, kapłani (także innych Kościołów chrześcijańskich) i tysiące wiernych.

11:01 | 03.09.2012

Za łaski doznane od Boga i wsparcie ze strony ludzi dziękował abp Władysław Ziółek 2 września w łódzkiej katedrze. W uroczystej mszy świętej dziękczynnej uczestniczyli biskupi z metropolii łódzkiej, kapłani (także innych Kościołów chrześcijańskich) i tysiące wiernych.

10:06 | 03.09.2012

Za łaski doznane od Boga i wsparcie ze strony ludzi dziękował abp Władysław Ziółek 2 września w łódzkiej katedrze. W uroczystej mszy świętej dziękczynnej uczestniczyli biskupi z metropolii łódzkiej, kapłani (także innych Kościołów chrześcijańskich) i tysiące wiernych. Na zakończenie abp Ziółek wygłosił podziękowanie.

00:02 | 03.09.2012

Za łaski doznane od Boga i wsparcie ze strony ludzi dziękował abp Władysław Ziółek 2 września w łódzkiej katedrze. W uroczystej mszy świętej dziękczynnej uczestniczyli biskupi z metropolii łódzkiej, kapłani i tysiące wiernych. Homilię wygłosił bp Adam Lepa.

22:48 | 02.09.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.