Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej ma trzy płaszczyzny: teologiczną, ludową i patriotyczną. Dla ks. Tomasza Falaka, proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Łodzi, święto jest letnim odpowiednikiem świąt Wielkanocnych.

13:32 | 14.08.2012

Peregrinatorium (6) – Porady psychologa – Katarzyna Ziętkowska
Wyruszając na pielgrzymkę powinniśmy pozbyć się obaw. „Trzeba sobie powiedzieć: dam radę” – zachęca psycholog, Katarzyna Ziętkowska. Pątnikom nie będzie doskwierać samotność. „Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś został sam czy czuł się samotny. Pielgrzymi tworzą w sposób dość naturalny wielką rodzinę” – podkreśla Ziętkowska.

12:51 | 14.08.2012

Peregrinatorium (5) – Bagaż pielgrzymkowy – Emilia Dziewulska
Spakowanie bagażu na pielgrzymkę wymaga odpowiedniego planowania. Z jednej strony rzeczy nie może być zbyt dużo, a z drugiej – trzeba mieć ze sobą wszystkie niezbędne akcesoria. Podstawą jest przemyślany podział na bagaż zasadniczy (wieziony samochodami) i podręczny – tłumaczy Emilia Dziewulska, doświadczona pątniczka.

10:46 | 14.08.2012

Peregrinatorium (4) – O pielgrzymowaniu – ks. Andrzej Ścieszko
Pielgrzymowanie piesze jest doświadczeniem Kościoła żywego. Wielu młodych ludzi właśnie na pielgrzymce odnajduje sens i smak życia – uważa ks. Andrzej Ścieszko, proboszcz parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi.

09:46 | 14.08.2012

Peregrinatorium (3) – Pielgrzymowanie w milczeniu – ks. Sławomir Sosnowski
Bardzo specyficzną, ale jednocześnie pociągającą formą pielgrzymowania jest wędrowanie w milczeniu. Od wielu lat w łódzkiej pielgrzymce można w ten właśnie sposób podążać na Jasną Górę. W miejsce pielgrzymkowych śpiewów w grupie milczenia pojawia się czas na medytację, cichą modlitwę i dłuższą refleksję nad słowem – podkreśla ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska Miłości w Olszy, pierwszy przewodnik grupy.

09:45 | 14.08.2012

Ruszyły zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Łódzką na Jasną Górę. Tuż po godzinie 10.00 w dolnym kościele Matki Boskiej Zwycięskiej ustawiła się pokaźna kolejka chętnych. Pielgrzymka wychodzi w trasę 21 sierpnia.
W tym roku po raz pierwszy zapisy na pielgrzymkę rozpoczęły się dopiero 13 sierpnia i potrwają do 20 sierpnia. Biuro pielgrzymkowe czynne jest codziennie (z wyjątkiem niedziel i świąt) w godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-19.00 (o godzinę dłużej niż do tej pory).

13:44 | 13.08.2012

Ruszyły zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Łódzką na Jasną Górę. Tuż po godzinie 10.00 w dolnym kościele Matki Boskiej Zwycięskiej ustawiła się pokaźna kolejka chętnych. Pielgrzymka wychodzi w trasę 21 sierpnia.

11:36 | 13.08.2012

570 pustych tornistrów trafiło do parafii archidiecezji łódzkiej. Wierni wypełnią je artykułami szkolnymi i przekażą potrzebującym dzieciom. W akcji „Tornister pełen uśmiechów” bierze udział 21 parafii.

15:13 | 02.08.2012

Józef Rozwadowski urodził się 19 marca 1909 roku w Krakowie. Na kapłana został wyświęcony 11 października 1931 roku przez abpa Adama Stefana Sapiehę.
W okresie okupacji pełnił funkcję ojca duchownego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie. Tuż po zakończenie II wojny światowej był asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez 3 lata kierował działalnością parafii św. Floriana w Krakowie.
29 października 1968 został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji łódzkiej. Aktu konsekracji dokonał 24 listopada 1968 roku w bazylice jasnogórskiej kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski w obecności abpa Jerzego Stroby i bpa Jana Wawrzyńca Kulika.
Ingres do łódzkiej katedry odbył 1 grudnia 1968 roku. 24 stycznia 1986 roku przeszedł na emeryturę.
Zmarł 3 sierpnia 1996 roku w Łodzi. Został pochowany 7 sierpnia 1996 roku w krypcie ordynariuszy w podziemiach bazyliki archikatedralnej w Łodzi.

15:25 | 01.08.2012

W trzech grupach idą pieszo na Jasną Górę. Po drodze odwiedzą sanktuarium w Gidlach i św. Annie. Trasa z Piotrkowa do Częstochowy zajmie im 4 dni, z powrotem będą szli tylko 3. Piesza Pielgrzymka Piotrkowska wyruszyła w środę rano już po raz 143. Pierwszego dnia (11 lipca) pielgrzymi dotarli już do Gorzkowic. Jutro mają do przejścia 33 kilometry, pojutrze 31, a czwartego dnia – 23.

17:54 | 11.07.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.