Archidiecezja Łódzka
Szukana fraza: służby zdrowia
Komunikaty
Spotkanie Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Duszpasterstwo Służby Zdrowia serdecznie zaprasza wszystkich pracowników lecznictwa na inaugurację roku duszpasterskiego, która odbędzie się w niedzielę 18 października br. o godz. 18:00.

11:39 | 08.10.2015
post-thumbnail
Archidiecezja
Rekolekcje wielkopostne dla pracowników służby zdrowia

Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza lekarzy, pielęgniarki i innych pracowników na Rekolekcje Wielkopostne

09:03 | 10.03.2015
Spotkanie opłatkowe służby zdrowia- słowo dr. Czerniawskiego
21:43 | 03.01.2015
Spotkanie opłatkowe służby zdrowia- słowo abp. Jędraszewskiego

To Wy stoicie na straży ludzkiego zdrowia i życia, to Wy swoją służbą ratujecie człowieka, to wreszcie Wy, swoim postępowaniem…

21:32 |
Spotkanie opłatkowe pracowników służby zdrowia
20:21 |
Archidiecezja
Spotkanie opłatkowe pracowników służby zdrowia

To Wy stoicie na straży ludzkiego zdrowia i życia, to Wy swoją służbą ratujecie człowieka, to wreszcie Wy, swoim postępowaniem wskazujecie na to jakimi wartościami kierujecie się w życiu. Za Waszą oddana służbę człowiekowi, dziś Wam dziękuję! – tymi słowami zwrócił się do pracowników służby zdrowia Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas spotkania opłatkowego.

20:13 |
post-thumbnail
Archidiecezja
Rekolekcje dla służby zdrowia

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej serdecznie zaprasza lekarzy i pracowników służby zdrowia do udziału w Rekolekcjach Adwentowych

09:47 | 10.12.2014
post-thumbnail
Archidiecezja
Komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej o inauguracji roku duszpast. Służby Zdrowia

Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia serdecznie zaprasza wszystkich pracowników lecznictwa na inaugurację roku duszpasterskiego, która odbędzie się w sobotę 18 października br. o godz. 18:00 w kościele Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 2. W tym dniu Służba Zdrowia czci swojego Patrona św. Łukasza Ewangelistę.

15:28 | 11.10.2014
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat o pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę

Duszpasterstwo Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej zaprasza pracowników służby zdrowia do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 24 – 25 maja br. Pątniczy trud rozpocznie się w sobotę 24 maja o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

18:09 | 13.05.2014
post-thumbnail
Kościół w świecie
Sesja plenarna Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Pod hasłem „Czynić dobro przez cierpienie. Czynić dobro cierpiącemu” trwa w Watykanie sesja plenarna Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych. Jest to okazja do podsumowania ostatniego pięciolecia działalności dykasterii i wyznaczenia zadań na przyszłość. Omawia się także obecność Kościoła wśród chorych i cierpiących w różnych kontekstach lokalnych.

18:18 | 25.03.2014
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.