Archidiecezja Łódzka
Szukana fraza: służby zdrowia
post-thumbnail
Kościół w świecie
Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Pokoju 2014

Poniżej zamieszczony jest tekst Orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju – 1 stycznia 2014 r. – „Braterstwo podstawą i drogą do pokoju”

06:51 | 01.01.2014
Archidiecezja
Po pielgrzymce piotrkowskiej

Piotrkowscy pielgrzymi już kilka dni temu wrócili do domów z wędrówki na Jasną Górę. Maszerowali tam pod hasłem „Wiara naszą siłą”. W sierpniu w stronę Częstochowy wyruszą kolejne pielgrzymki z terenu archidiecezji łódzkiej. Dzisiaj publikujemy refleksję kierownika piotrkowskich grup.

08:33 | 24.07.2013
post-thumbnail
Parafia
IV niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia Parafialne

22:25 | 21.04.2013
Archidiecezja
10. rocznica śmierci prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

10 lat temu zmarł prof. Włodzimierz Fijałkowski, twórca polskiego modelu szkół rodzenia, promotor naturalnych metod planowania rodziny i psychologii prenatalnej. Promował wartość życia i prowadził działalność jako uznany ginekolog-położnik.

08:00 | 13.02.2013
post-thumbnail
Kościół w świecie
Papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitwy o Powołania

„Powołania znakiem nadziei opartej na wierze”. Taki jest temat papieskiego orędzia na najbliższy Światowy Dzień Modlitwy o Powołania, podpisanego 6 października. Obchodzić się go będzie, już po raz 50., w czwartą Niedzielę Wielkanocną, przypadającą w przyszłym roku 21 kwietnia.

18:28 | 15.12.2012
Archidiecezja
SameDzielne w Domu Samotnej Matki

Do końca roku w Domu Samotnej Matki w Łodzi trwa projekt „SamaDzielna”. W jego trakcie matki biorą udział w warsztatach, odbywają staże w wybranych przez siebie firmach i angażują się jako wolontariuszki.

09:01 | 20.09.2012
Archidiecezja
Pielgrzymka w pigułce

Łódzcy pielgrzymi ruszyli już w drogę powrotną z Jasnej Góry. Część pątników nie wraca jednak pieszo i specjalnie dla nich przygotowaliśmy raport pielgrzymkowy – zbierający w jednym miejscu materiały nagrane na trasie z Łodzi do Częstochowy. Uwaga! Przeczytanie i obejrzenie całości może zająć kilka godzin…

07:32 | 27.08.2012
Archidiecezja
Piesza Pielgrzymka Łódzka – dzień trzeci

Dzisiaj trzeci dzień pielgrzymki. Tym razem trasa wiedzie z Łękawy do Brzeźnicy. W tym roku nie powinno być kłopotów z noclegami, bo grupy podzielone są między Brzeźnicę Nową i Starą.

07:08 | 23.08.2012
post-thumbnail
Archidiecezja
Dziadek, babcia – poszukiwany, poszukiwana

Trwa nabór wolontariuszy do nowego projektu „Centrum Babci i Dziadka”, które prowadzi Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi. Poszukiwani są babcie i dziadkowie, którzy zaopiekują się najmłodszymi podopiecznymi Domu Samotnej Matki w Łodzi.

15:13 | 03.07.2012
Parafia
23 rocznica święceń kapłańskich księdza Proboszcza dra Krzysztofa Majacza – 10-06-2012 r.

Czcigodny Księże Proboszczu!
Jak sen przeminęły 23 lata kapłaństwa. Z okazji tak pięknego Jubileuszu dziękujemy, przede wszystkim Panu Bogu,
za dar Twojego powołania, za duchowe owoce posługi kapłańskiej.
Pragniemy również, w imieniu całej wspólnoty, wyrazić wdzięczność za ponoszone trudy i ogromne zaangażowanie w naszej parafii.
Dziś życzymy dużo zdrowia, siły, wytrwałości i opieki Maryi, Patronki naszego Kościoła, na dalsze lata służby duszpasterskiej.
Niech wyrazem wdzięczności będą te skromne kwiaty od najmłodszych parafian.
Szczęść Boże!

19:39 | 10.06.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.