Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Kazimierz Zaleski
Wikariusz: ks. Damian Szczepanik
Telefon: 42 689-92-91

Adres: Pienista 57 , 94-109 Łódź
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 11 V 1992 r. Budynek kościoła na planie krzyża greckiego. Kształt przestrzenny bryły oparty jest o dwie skrzyżowane nawy nakryte dwuspadowym dachem drewnianym, pokrytym dachówką blaszaną. Na narożnikach przecinających się naw występują okrągłe słupy żelbetowe, podtrzymujące konstrukcję podtrzymującą skrzyżowanie połaci dachowych. Od strony południowej (ul. Pienista) kruchta, od strony wschodniej – kaplica, od strony północnej zakrystia i kancelaria, sale parafialne i plebania. Zakończenie budowy (stan surowy) 26 IX 1992 r. Poświęcenie 27 IX 1992 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz tymczasowy, Droga Krzyżowa (projekt i wykonanie ks. T. Furdyna SDB), organy elektroniczne, nagłośnienie

Ulice należące do Parafii

Andersena, Bratysławska – nr 47–57, Burzliwa, Czerwonego Kapturka, Denna, Falista, Jasia i Małgosi, Komandorska, Korsarska, Króla Władysława – 58–84, Kubusia Puchatka, Lajkonika, Obywatelska – od torów kolejowych do Bratysławskiej, Pienista, Prądzyńskiego – str. nieparz. od ul. Dennej w kierunku lotniska Lublinek, Rusałki, Sieciowa, Sumowa, Sztormowa,

Dni powszednie

18:00

Soboty

18:00

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 12:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2500

ODPUST: uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, VII niedziela wielkanocna

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: bezpośrednio przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (abp Władysław Ziółek)

PLEBANIA: wybudowana w latach 1994–1998, murowana, połączona z kościołem, centralne ogrzewanie gazowe, kanalizacja

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Pawła Apostoła w Ośrodku Prewencji Policji, ul. Pienista 71

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Rycerstwo Niepokalanej, Kościół Domowy, Liturgiczna Służba Ołtarza: ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Kazimierz Zaleski 1989

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1989–2006, małżeństw 1989–2006,
zmarłych 1989–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Kazimierz Zaleski, mian. 1 X 1989 tel. 42 689-92-91
Wikariusz: ks. Damian Szczepanik , mian. 29 VIII 2020

Kaplica Garnizonowa Policji w Oddziale Prewencji Policji, ul. Pienista 71
Kapelan: ks. Jacek Syjud

Kapelania Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta
ul. gen. S. Maczka 35, Terminal nr 2
Kapelan:  ks. kan. Grzegorz Dziewulski, mian. 1 XII 2017
kapelania@airport.lodz.pl

czynna pn-pt 16:00-18:00

sb 10:00-12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.