Archidieczja Łódzka

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Białej

Proboszcz: ks. Mariusz Lampa
Telefon: 42 717-84-89
Adres: Kościelna 30 95-001 Biała k. Zgierza
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 8 XI 1927 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół wystawiony w XVIII w. z fundacji właściciela wsi Wilkanowskiego, sędziego łęczyc¬kiego. Gruntownie odrestaurowany i powiększony w 1938 r. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, zwrócony prez¬biterium na północ, oszalowany. Wnętrze podzielone słupem na trzy nawy, nawa głów¬¬na i prezbiterium w kształcie kolebki, w nawach bocznych i pozostałych pomieszczeniach stropy, ściany wewnętrzne zwieńczone szerokim gzymsem. Fasada zwieńczona dwukondyg¬nacyjnym barokowym szczytem woluntowym z pilastrami o głowicach rzeźbionych w roślinne motywy. Dachy gontowe, dwuspadowe, nad zakrystią dach pulpitowy.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny i dwa boczne wczesnobarokowe z poł. XVII w. Ambona nowa z rokokowym baldachimem. W kościele znajdują się stare organy, Droga Krzyżowa, chrzcielnica. Dzwony ufundowano po II wojnie światowej.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bądków – 4 km, Besiekierz Rudny (część) – 5, Biała, wieś kościelna, Ciosny – 4,5, Cyprianów – 1, Dzierżązna – 2, Kębliny – 4, Kolonia Głowa – 1, Kolonia Wola Branicka – 3, Leonów – 2,5, Michałów – 2,5, Moszczenica – 6, Ostrów – 2, Rosanów – 7, Swoboda – 2, Warszyce – 2, Wola Branicka – 1