Archidieczja Łódzka

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze

Proboszcz: ks. Piotr Ciącio
Telefon: 43 678-57-26
Adres: 99-220 Tur 1 (poczta Wartkowice)
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygacji początek XIV w.arcybiskup Bodzanta.

Pierwszą wzmiankę o wsi znajdujemy w bulli papieża Innocentego II z 1136r.W wiekach XIV i XV w. był własnością rodziny Turów herbu Kowin. Na początku XVIII w. właścicielem został Jakub Dąbrowski,chorąży smoleński.Parafię erygował na początku XIV w.arcybiskup Bodzanta.Kościół spłonoł w 1734r..Obecny kościół wystawiono w 1754r.z fundacji Jakuba Dąbrowskiego.Jest to świątynia drewniana,jednonawowa,konstrukcji zrębowej,oszalowana,z węższym zamkniętym wielobocznie prezbiterium,zwróconym na zachód.Po obydwu stronach nawy są dwie prostokątne kaplice.Stropy płaskie.Na suficie widnieje polichromia.Nad głównym wejściem kościoła umiejscowiony jest chór muzyczny z rokokowymi organami.Całość wsparta na dwóch kolumnach.Ołtarz główny barokowy z rzeźbami św.Piotra i Pawła z połowy XVIIIw..Dwa ołtarze boczne późnobarokowe z rzeźbami św.Rozalii i św. Niewiasty z II połowy XVIIIw..

Do zabytków sztuki stanowiącej własność Parafii należy wyposarzenie kościoła:

organy rokokowe,chszcielnica późnogotycka z kamienia i klasycystyczną pokrywą,feretony z obrazami,obraz ukrzyżowania z XVIII w.,krucyfiks tęczy, krzyże procesyjne,relikwiarz,lichtarze.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Aleksandrówka – 3 km, Golice – 5, Góry Golickie – 4, Małe – 2, Mrowiczna – 5, Nowa Wieś – 2, Plewnik I i II – 4, Sworawa – 3, Tarnowa – 6, Truskawiec – 2, Tur, wieś kościelna, Ujazd – 6, Wilkowice – 0,5