Parafia Świętego Michała Archanioła w Chabielicach
Proboszcz: ks. Stanisław Haładaj
Wikariusz:
Telefon: 44 631-83-15

Adres: Chabielice 66, 97-420 Szczerców
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1649 r. (abp gnieźnieński Maciej Łubiański herbu Pomian)
Historia budowy kościoła i jego architektura:

Poświęcenie kamienia węgielnego 15 X 1957 r. Ukończenie budowy w 1959 r. Autor projektu arch. Wacław Kowalewski. Poświęcony 29 IX 1961 r. przez bpa Jana Kulika.

Wyposażenie kościoła:
Figura Matki Bożej w głównym ołtarzu, odnowiony obraz św. Michała Archanioła, w kaplicy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, organy elektroniczne firmy Johanns oraz Jamaha

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chabielice wieś – 1 km, Chabielice Kolonia, wieś kościelna, Janówka – 3, Kamień – 8, Kieruzele – 2, Leśniaki – 4, Malenie – 6, Osiny wieś – 5, Osiny Kolonia – 5, Parchliny – 2, Puszcza – 6, Stanisławów I – 4, Stanisławów II – 3, Tatar – 3

Dni powszednie

zima 16:00

lato 18:00

Soboty

zima 16:00

lato 18:00

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 12:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1800

ODPUST: Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 27 czerwca, obchodzony w niedzielę po uroczystości;
św. Michała Archanioła, 29 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: czwartek, piątek, sobota przed IV niedzielą Wielkiego Postu

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (600 m)

PLEBANIA: stara z 1902 r. została rozebrana. Plebania nowa wybudowana w 2004 r., stan techniczny bardzo dobry, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie olejowe

KAPLICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w Chabielicach

FORMY DUSZPASTERSTWA: III Zakon św. Franciszka, Żywa Róża, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Nuszkiewicz 1919–1923; ks. Walenty Liberski 1950–1952
ks. Michał Bieliński 1923–1934; ks. Adam Bąkowicz 1952–1962
ks. Czesław Patrycy 1934–1938; ks. Piotr Siczek 1962–1972
ks. Władysław Świderek 1938–1939; ks. Julian Ryznar 1972–1988
ks. Wacław Sikorski 1940–1941; ks. Sławomir Orłowski 1988–1999
ks. Józef Struzik 1945–1950; ks. Janusz Sawicki 1999–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Stefan Jachimczak, wyśw. 1973

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Zenon Spaliński OFMConv., wyśw. 1957

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006, zmarłych 1970–2006. Brak ksiąg metrykalnych w latach 1941–1944.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Stanisław Haładaj, mian. 1 VII 2014 tel. 44 631-83-15

czynna pn-pt 16:30- 17:00- zima

18:00-18:30 - lato

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.