Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Buczku

Proboszcz: ks. Rafał Mazurczyk
Telefon: 43 677-40-92
Adres: ul. Parkowa 2 98-113 Buczek
Strona internetowa: parafiabuczek.com
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XIV w. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik)

Historia budowy kościoła i jego architektura:

Gotycki, orientowany, jednonawowy z węższym prostokątnym prezbiterium. Do prezbiterium od północy i do kaplicy od wschodu przylega zakrystia z kruchtą od wschodu. Południowa kaplica renesansowa, sklepiona ośmioplanową kopułą na żagielkach, północna pokryta sufitem. Dach kościoła dwuspadowy nad kaplicami, namiotowy.

Fundatorami kościoła byli właściciele dóbr - Buczkowscy, których szczątki spoczywają pod prezbiterium.
Późnogotycki orientalny kościół znajduje się w centrum Buczku, przy ulicy Parkowej 2.

Pobudowana z cegły jednonawowa świątynia z węższym, prostokątnym prezbiterium była kilkakrotnie przebudowywana - przedłużono nawę, a w XVII wieku dobudowano późnorenesansowe kaplice na planie kwadratu: os południa Walewskich, a od północy Gomulińskich.

Kaplice przykryte są dachami namiotowymi, a nawa i prezbiterium dwuspadowym. Oszkarpowaną ścianę wschodnią wieńczy trójkątny szczyt z wieżyczką na sygnaturkę. Na osi fasady stoi czworoboczna wieża, przechodząca u góry w ośmioboczną.

Okna świątyni zamknięte są półkuliście. Na ramie jednego z nich - w prezbiterium - zachowała się data 1712.

Ołtarz główny pochodzi z 1620 roku i zawiera obrazy: Madonny z Dzieciątkiem, powyżej-św.Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem, a w zwieńczeniu sceną Chrztu Chrystusa w Jordanie z początku XVII wieku.

Ołtarze boczne pochodzą z XVIII wieku.Znajdują się na nich siedemnastowieczne obrazy św.Andrzeja i św.Józefa z Dzieciątkiem.

W kaplicy Gomulińskich jest obraz dedykowany Świętej Trójcy, a w kaplicy Walewskich św.Annie. W tej ostatniej zwraca uwagę sufit z polichromią zawierającą treść ośmiu wezwań z Litanii Loretańskiej niejako przynoszoną przez anioły. Ambona pochodzi z początku XVIII wieku. Na ścianach kościoła jest kilka pamiątkowych tablic z XIX i XX wieku.

Na terenie świątyni można zobaczyć kilka interesujących kamiennych tablic.Jedna z nich poświęcona jest pamięci Zdzisława Walewskiego,zmarłego w wieku 24 lat w Warszawie 6 listopada 1862 roku,następną ufundowano ku czci Zygmunta Colonny - Walewskiego i Anigety z Tarnowskich - Walewskich.Inna z kolei upamiętnia Przemysława Colonny - Walewskiego i Emilię z Zagórowskich.Jedna z tablic przypomina wielki remont świątyni: "Jasnogórskiej Pani w hołdzie na 600 - lecie 1382-1982.Jej czcicielom: Janowi Pawłowi II,papieżowi polakowi wybr.16 X 1978,kard.Stefanowi Wyszyńskiemu,prymasowi Polski,gruntowna renowację tej świątyni dokonaną staraniem prob.ks.Z.Wujaka poświęcają wierni parafii Buczek A. 1978-1980 D". Kolejna tablica poświęcona jest ks.Stefanowi Skowrońskiemu proboszczowi w latach 1939-1941,aresztowanemu przez hitlerowców w Buczku,a także innym kapłanom wywodzącym się z tej parafii, którzy zginęli podczas wojny.

Warto zwrócić uwagę na XIX - wieczne figurki aniołów pochodzące z nieistniejącego już przykościelnego cmentarza.O grzebaniu zmarłych świadczą ślady pochówków zachowane w podziemiach świątyni.Stare krypty są niedostępne dla turystów.

Na terenie kościoła na prawo od wejścia ,znajduje się granitowy monument wykuty z pięciotonowego bloku przedstawiający naturalnej wielkości postać Jana Pawła II.Rzeźba wykuta została pod kierunkiem Jerzego Bałandy. Jak napisano na kamiennej płycie "ma po wsze czasy symbolizować niesienie dobrej nowiny mieszkańcom parafii Buczek oraz pielgrzymom udającym się na Jasną Górę".

23 października 2009 roku odbyła się uroczyste nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

W 2010 roku z wizytacją przebywał w parafii arcybiskup Władysław Ziółek.

Od 4 sierpnia 2009 roku proboszczem jest ks.Zbigniew Kaczmarkiewicz,kanonik generalny Kapituły Łaskiej, który zastąpił ks. Jana Ciesielczyka.

CMENTARZ:

Cmentarz parafialny niegdyś znajdował się przy terenie kościoła.Z czasem ze względów sanitarnych cmentarz został przeniesiony na teren odległy ponad 300 metrów od świątyni.
Na szczególną uwagę na cmentarzu zasługują groby m.in.:Franciszka Borowieckiego założyciela OSP w Czestkowie,ks Stanisława Rutkiewicza - uczestnika powstania styczniowego,proboszcza parafii przez 23 lata.Warto również zatrzymać się przy mogile wieloletniego proboszcza parafii ks.Jana Ciesielczyka zmarłego 19 stycznia 2010 roku w wieku 78 lat.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Bachorzyn – 1–4 km
Brodnia Dolna – 6–7,
Brodnia Górna – 5,5,
Buczek, osada z kościołem,
Czestków A – 5,5,
Czestków B – 5,
Czestków F – 4,
Józefatów – 3,5,
Kowalew – 2,5,
Luciejów – 3–7,
Malenia – 5,
Petronelów – 3,5,
Sowińce – 6,
Strupiny – 6,
Wilkowyja – 5,
Wola Bachorska – 4,
Wola Buczkowska – 2,5