Archidieczja Łódzka

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we Włodzimierzowie

Proboszcz: ks. Zbigniew Dawidowicz
Telefon: 44 616-25-41/602-222-389
Adres: ul. kard. S. Wyszyńskiego 4/8 97-330 Sulejów Włodzimierzów
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

 

 

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 9 VIII 1983 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 3 V 1984 r., zakończenie 30 XI 1986 r. wg projektu arch. Mirosława Rybaka. Obiekt składa się z 3 części stanowiących jedną całość – dł. 25 m, szer. 45 m. Część A i C to obiekty katechetyczne, mieszkalne, gospodarcze. Część B – kościół, doświetlenie okienno-dachowe. Wybudowany z cegły palonej, dachy dwuspadowe, kryte blachą falistą. Poświęcony 30 XI 1986 r. jeszcze w stanie surowym przez bpa Władysława Ziółka. Konsekrowany
29 VI 2002 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz stały z cegły, ambonka, chrzcielnica – marmur, 2 ołtarze boczne imitacja marmuru, organy elektryczne, dzwonów brak, ale są głośniki na wieży kościoła – głos dzwonów odtwarzany z taśmy magnetofonowej. Tabernakulum z 1999 r., metalowe ozdobione rzeźbą złoconą, 20 ławek. Wyposażenie zakrystii – segment na ornaty i paramenty liturgiczne, posadzka mozaika hiszpańska – 1999 r. 2 konfesjonały – 1999 r., Droga Krzyżowa.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barkowice – 4 km, Barkowice Mokre – 6, Koło Wieś – 6, Koło Parcele-Piaski – 6, Koło Las – 6, Nowa Wieś – 3, Przygłów – 1, Włodzimierzów, wieś kościelna