Parafia Najświętszego Sakramentu w Łodzi
Proboszcz: ks. prał. Zdzisław Banul
Wikariusz: ks. Jacek Gładysz, ks. Sebastian Rogut
Telefon: 42 658-77-55 kancelaria
Fax: 42 658-77-72

Adres: Sobótki 11, 91-498 Łódź
E-mail: parnas@idsl.pl

http://www.najswietszy-sakrament.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 13 VI 1987 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół wg projektu architektów Zdzisława Lipskiego, Jakuba Wujka, trzynawowy, na planie krzyża. Wybudowany w latach 1993–1999. Konsekrowany 17 X 1999 r. przez abpa Władysława Ziółka
Wyposażenie kościoła:
2 murowane ołtarze posoborowe wraz z ambonkami marmurowymi- jeden główny, drugi w kaplicy Matki Bożej, 3 drewniane ołtarze (w nawie głównej z tabernakulum i 2 boczne), organy elektroniczne „Johannus” – cyfrowe,sterowane komputerowo, drewniana – rzeźbiona Droga Krzyżowa wraz z mosiężnymi napisami, chrzcielnica mosiężno-marmurowa, mosiężne tabernakulum w kaplicy M.B., 3 witraże – rozety proj. Ostrzołka,nagłośnienie firmy "Rduch", ogrzewanie promiennikowe, 3 duże mosiężne żyrandole, 2 wiszące mosiężne wieczne lampy,dębowe stalle, ławki dębowe,4 konfesjonały plus 2 konfesjonały jednostronne dwie umeblowane zakrystie, dzwon- sygnaturka - 60 kg. o im "Maryja" zam.na wieżyczce na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu.

Ulice należące do Parafii

Balladyny, Julii, Helińskiego, Kaskadowa, Łososiowa, Łucji, Nastrojowa, Okoniowa, al. Przytulna, Pstrągowa, al. Romantyczna, al. Sikorskiego – str. parz., pl. Słoneczny, Sobótki, Studzińskiego, Syrenki, Świtezianki, Telimeny, al. Uśmiechu, Wiankowa, al. Włókniarzy, Wodnika, Zgierska – od nr 207 do 229.

Dni powszednie

07:00, (18:00- od IX m-ca do VII m-ca) 18:30

Soboty

07:00, (18:00- od IX m-ca do VII m-ca) 18:30

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00, 11:30,13:00,18:00 od IX m-ca do VII m-ca),20:00 - tylko w wakacje.

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 12.000
ODPUST: Boże Ciało
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: wtorek, środa i czwartek w Boże Ciało
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 1997 r. (abp Władysław Ziółek)
CMENTARZ GRZEBALNY: brak
PLEBANIA:W budowie – Obecnie księża mieszkają przy dawnej tymczasowej kaplicy.
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: brak
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Asysta, Ministranci, Schola dziecięca, Duszpasterstwo Akademickie, Oaza Rodzin, Wieczernik Modlitwy w intencji kapłanów,Spotkania modlitewne dla dorosłych, Koło biblijne,Parafialna Caritas,Katecheza dla dorosłych,
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks.kan. Eugeniusz Grabowski 1987–2004 ks.prał. Zdzisław Banul 2004–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: – Ks.Włodzimierz Moraczewski wyśw.2010r.,Ks.Mikołaj Chorzyński wyśw.2010 r.
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Katarzyna Czuma, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
s. Katarzyna Gwóźdź, służebniczka B.D.N.P.
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1987–20014, małżeństw 1987–2014,
zmarłych 1987–2014,
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks.prał.Zdzisław Banul, mian. 29 VII 2004 tel. 42 659-08-12
Wikariusze: ks. Sebastian Rogut, mian. 31 VIII 2014 tel. 42 659-06-46
ks. Jacek Gładysz, mian. 30 VIII 2017 tel. 42 658-77-44

czynna pn-pt 16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.