Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Marek Pawlik
Wikariusz:
Telefon: 42 658-84-36

Adres: Jabłoniowa 2 , 91-496 Łódź
http://www.mbpocieszenia.c0.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 30 VIII 1997 r. (abp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Ze względu na szczupłość działki oraz konieczność ciągłego funkcjonowania kościoła istniejącego, zaprojektowano nowy kościół na miejscu lokalizacji starego kościoła, zachowując go do czasu zakończenia budowy nowego. Forma nowego kościoła została zdeterminowana istniejącym kościołem drewnianym, otoczono go i zabudowano. Pozwoliło to na funkcjonowanie istniejącego kościoła. Taki sposób realizacji i funkcjonowanie kościoła jest dość oryginalny, nieliczny wśród przykładów budownictwa sakralnego. Autorem projektu kościoła jest arch. Danuta Włodarska oraz konstruktor inż. Janusz Frey. Jest to budynek zblokowany, mieszczący funkcję kościoła jednonawowego z wieżą-dzwonnicą przy kruchcie oraz ośrodka parafialnego, o współczesnej architekturze, z dachem dwuspadowym, którego więźba drewniana została wsparta zastrzałami z drewna klejonego, opartymi na żelbetonowych kolumnach.
Budowę kościoła rozpoczęto 7 sierpnia 2001 r
Wyposażenie kościoła: –

Ulice należące do Parafii

Aroniowa, Borówkowa, Brzegowa, Jabłoniowa, Łozowa, Nenufarowa, Podleśna, Poziomkowa, Sitowie, Świtezianki – str. północna, Tatarakowa, Trzcinowa, Urocza, Ustronie, Wiklinowa, al. Zakochanych, Zgierska – nr 233–275

Dni powszednie

17:00

Soboty

7:00, 18:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00, 13:00 - lipiec sierpień

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3000

ODPUST: Matki Bożej Pocieszenia, obchodzony w niedzielę po 28 sierpnia

PLEBANIA: tymczasowa, w budynku komunalnym, ul. Jabłoniowa 4

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Modlitewna Grupa Ojca Pio, ministranci, schola

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Marek Pawlik 1997–

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1997–2006, małżeństw 1997–2006,
zmarłych 1997–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Marek Pawlik, mian. 5 VIII 1997 tel. 42 658-84-36

czynna pn-pt 15:30-16:30

sb 8:00- 8:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.