Autor: Archidiecezja Łódzka
Wyświetleń: 936
Zakończenie IV edycji Ekumenicznej Szkoły Biblijnej
Udostępnij

Arce przymierza poświęcony był czerwcowy zjazd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej. Wykłady poprowadził Artur Jemielita, dn Łukasz Leonkiewicz, a także Artur Aleksiejuk.

W drugą sobotę czerwca odbył się ostatni zjazd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej. Po wykładach był czas na podziękowania, a także wręczenie dyplomów dla uczestników szkoły.

 

„Dziękuję Wam za cały rok, bo to jest ważne, że ta szkoła trwa”- mówił Ksiądz Kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita Łódzki mówił także, że przyszły rok 2025 jest ważnym rokiem jeśli chodzi o relacje ekumeniczne jeśli chodzi o Kościoły w Europie.

Tematem tegorocznych zjazdów był Nowy Testament jako wypełnienie Starego Testamentu. Wykładowcami są przedstawiciele różnych Kościołów Chrześcijańskich.

„Dziękujemy Wam drodzy uczestnicy szkoły za uczestnictwo, ale także za to, że zadawaliście czasem trudne pytani. Na tym polega nasza szkoła, że nie jesteśmy tylko biernymi słuchaczami, ale chcemy też aktywnie włączyć się  w to co dzieje się w czasie naszych zajęć”- mówił na zakończenie ks. Michał Makula.

To już kolejna edycja Ekumenicznej Szkoły Biblijnej i jak zapewniają twórcy nie ostatnia. Zapisy do 5 edycji Ekumenicznej Szkoły Biblijnej rozpoczną się na początku września br. w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej Łódzkiej lub mailowo [email protected]. Więcej informacji o Szkole można znaleźć na stronie www.ekumenicznaszkolabiblijna.pl

Ekumeniczna Szkoła Biblijna powstała w Łodzi w październiku 2019. Celem Szkoły Biblijnej ma być przede wszystkim pogłębienie życia chrześcijańskiego w świetle żywego Słowa Bożego, a także wprowadzenie w historię biblijną oraz egzegezę tekstu biblijnego. Szkoła ma pomóc poznać się nawzajem i wymieć doświadczeniem spotkania ze Słowem Bożym. Wykładowcami szkoły będą przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, którzy zaangażowani są w poznawanie, badanie, studiowanie, a także nauczanie Pisma Świętego.

Udostępnij