Autor: Anna Podwysocka
Wyświetleń: 4226
Święty Szarbel w parafii Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie
Udostępnij

W Oktawę Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bełchatowie wpisuje się bardzo piękne wydarzenie. W niedzielę, znany na całym świecie zakonnik pochodzący z Libanu, Święty Szarbel, nawiedził Parafię Miłosierdzia Bożego w znaku Relikwii I stopnia (ex ossibus) oraz w znaku obrazu z Relikwią.

Podczas swego ziemskiego pielgrzymowania Święty Szarbel był wyjątkowo oddany adoracji Najświętszego Sakramentu i spędzał długie godziny na modlitwie przed tabernakulum. Jego życie było przykładem głębokiego zjednoczenia z Chrystusem poprzez Eucharystię. Postać, duchowość oraz szczególną charyzmę Świętego przybliżył wiernym Jacek Paweł Pajor, na co dzień ratownik medyczny jak również pilot pielgrzymek do grobu Świętego w Libanie, współzałożyciel Rodziny Świętego Szarbela w Polsce, jeden z najlepszych znawców życia Świętego Szarbela.

Prelegent zwrócił szczególną uwagę na cechy, którymi odznaczał się Święty z Libanu. Pod każdym względem pragnął on upodobnić się do Chrystusa. Stał się wzorem doskonałego oddania Bogu. Oddał się Bogu całkowicie, nie pozostawiając dla siebie niczego. Nie realizował własnych pomysłów na życie, ale zawsze starał się odczytywać to, co zleca mu w danej chwili Bóg. Prostota i posłuszeństwo wypełniały całe jego życie. Jak podkreślił Jacek Paweł Pajor prawdziwe posłuszeństwo rodzi się ze słuchania Boga i serca. Możliwe jest ono wtedy, gdy pokochamy ciszę. Jezus często udawał się na odludne miejsca, aby się modlić w ciszy. Jego przykład podkreśla wartość cichej modlitwy.

Święty Szarbel prowadził życie pełne ciszy i kontemplacji, co pozwalało mu na głębokie zjednoczenie z Bogiem. Jego życie pokazuje, jak ważna jest cisza w duchowym rozwoju. W ciszy łatwiej jest usłyszeć wewnętrzny głos Boga, który przemawia do serca. Bez zewnętrznych rozproszeń można bardziej skoncentrować się na Bożej obecności i prowadzeniu, na głębszej refleksji nad swoim życiem, relacjami i duchowej drodze. Cisza jest cennym narzędziem w duchowym życiu, pomagającym nawiązać głębszą i bardziej autentyczną relację z Bogiem i drugim człowiekiem.

Jacek Paweł Pajor podkreślił również, że Święty Szarbel jest mistrzem posługi charyzmatycznej – zwłaszcza posługi wstawienniczej, której owocem są uzdrawiania fizyczne i duchowe. Chociaż od jego śmierci minęło już 125 lat, Święty Szarbel mocą Bożą wciąż uzdrawia i to nie tylko katolików i chrześcijan.

Udokumentowanych cudownych uzdrowień w samym tylko Kościele rzymskokatolickim, związanych z osobą tego świętego mnicha jest dziś ponad 43 000. Potwierdzają one jego bliskość z Bogiem oraz moc duchowego wstawiennictwa. Są także wyrazem głębokiego współczucia i miłosierdzia, jakie Święty z Libanu okazuje wszystkim, którzy szukają jego pomocy. Wszystkim Święty Szarbel pomaga i prowadzi do Boga. Jest również mistrzem prowadzącym swych wiernych czcicieli do nawrócenia. Jest przewodnikiem ku nowemu życiu w Chrystusie. Daje przykład, że modlitwa jest najwspanialszym środkiem komunikacji z Bogiem i ścieżkę do głębokiego zjednoczenia z Nim.

Przez regularną praktykę modlitwy i kontemplacji, każdy z nas może otworzyć się na działanie Ducha Świętego, który prowadzi do odnowy duchowej. Spotkanie ze Świętym Szarbelem było dla wszystkich uczestników głębokim przeżyciem duchowym, które na zawsze pozostanie w ich pamięci, ale co najważniejsze było wewnętrznym spotkaniem z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym przez wstawiennictwo Świętego Szarbela, które wyda błogosławione owoce.

Udostępnij