Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 588
Synodalność – szansa czy zagrożenia dla Kościoła – konferencja naukowa w Seminarium 35+
Udostępnij

Synodalność – szansa czy zagrożenia dla Kościoła to tytuł konferencji naukowej, która w czwartek 23 maja br. została zorganizowana przez Ogólnopolskie Seminarium dla starszych kandydatów do święceń.

- Tę sesję dedykujemy ks. prał. dr. Józefowi Morawie w jego 50. rocznicę święceń kapłański - wieloletniemu wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zajmującemu się systematyczną eklezjologią i eklezjologią fundamentalną. Nasz refleksje na temat Kościoła, które mają wymiar pastoralny duszpasterski jemu dedykujemy. – mówił ks. dr hab. Sławomir Szczyrba, rektor Seminarium 35+.

Jako pierwszy podczas sesji nt. Synodalności głos zabrał metropolita łódzki, który przypomniał osobiste spotkania z ks. Morawą jako swoim wychowawcą z krakowskiego seminarium oraz jako jego następca na urzędzie rektora. Nawiązując do tematyki konferencji kardynał Ryś zwrócił uwagę na to, że – dla Kościoła zagrożeniem jest brak synodalności. Synodalność jest – odważę się powiedzieć – lekarstwem na wszystkie zagrożenia Kościoła. To jest rzecz, której się uczymy otwierając Dzieje Apostolskie – czyniliśmy to całe 50 dni w okresie Wielkanocnym. Wszystkie najważniejsze problemy z jakimi się ten Kościół zderzył w pierwszym pokoleniu, w pierwszych latach swojego funkcjonowania wszystkie rozstrzygał w sposób synodalny. Synodalność byłaby zagrożeniem dla Kościoła wtedy, gdyby przestała by być synodalnością – o co jest łatwo, tzn. synodalność przestaje być sobą, kiedy staje się celem samym w sobie. Jeśli w dyskusjach o synodalności chodzi tylko o nią - jako nową strukturę, nowy podział władzy - to wtedy jest niebezpieczna, bo w Kościele nie chodzi o synodalność, ale o ewangelizację. Ale kiedy synodalność jest sobą, jest lekiem na wszystkie zagrożenia! – mówił metropolita łódzki.

Na zaproszenie organizatorów do udziału w konferencji odpowiedzieli duchowni i świeccy zaangażowani w życie Kościoła oraz trwający Synod o Synodalności nie tylko na szczeblu parafialnym, diecezjalnym czy ogólnopolskim, ale i międzynarodowym.

Na temat „Zbawienia w języku synodalnej drogi Kościoła” w swoim przedłożeniu mówił ks. dr Józef Morawa – duchowny Archidiecezji Krakowskiej, ojciec duchowny Ogólnopolskiego Seminarium dla starszych kandydatów do kapłaństwa.

Czy Synod to demokratyzacja Kościoła? Kilka uwag na kanwie medialnej krytyki Synodu - to temat wykładu, który przedstawił ks. Adam Młynarczyk – duchowny Archidiecezji Częstochowskiej, student Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

O spojrzeniu na Kościół, który prowadzi do doskonałości powołań mówił w swoim przedłożeniu ks. prof. dr hab. Andrzej Draguła – duchowny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, wykładowca homiletyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Refleksją o Synodalności jako stylu bycia w Kościele podzielił się prof. dr hab. Aleksander Bańska - delegat Konferencji Episkopatu Polski na rzymski Synod o Synodalności oraz Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsza część konferencji została zakończona dyskusją panelową, którą poprowadził ks. prof. Andrzej Draguła.

Pierwszy wykład drugiej części konferencji zatytułowany:  Kościół w Dziejach Apostolskich – dynamika wspólnej drogi  przedstawiła siostra profesor Joanna Nowińska - wykładowca Pisma Świętego na Uniwersytecie Śląskim.

Na pytanie: dlaczego to źle, że zajmujemy się synodalnością i dlaczego trzeba to robić? Próbował odpowiedzieć red. Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika WIĘŹ.

O parafii bez Kościoła, proboszcza bez plebanii. Wspólnota jak work in progres – mówił proboszcz parafii pw. św. Wojciecha London- Kensington – ks. Bartosz Rajewski.

Ksiądz doktor Przemysław Sawa z wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego zaprezentował wykład zatytułowany: Doświadczenie synodalne Kościołów i Wspólnot niekatolickich i możliwość inspiracji dla Kościoła katolickiego.

W ostatnim wykładzie zatytułowanym: Synodalność parafii w bloku na Łacinie w Poznaniu mówił proboszcz parafii tejże parafii  ks. Radosław Rakowski.

Dzisiejsza konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Seminarium dla starszych kandydatów do święceń – Seminarium 35+ to już trzecie tego typu spotkanie naukowe. Pierwsze zorganizowane w 2022 roku było zatytułowane: "Między wiarą a rozumem", a drugie w 2023 roku nosiło tytuł: „Państwo i Kościół – współpraca czy separacja”.

_________________________________________________________

zobacz także: 

2022: Konferencja naukowa "Między wiarą a rozumem"

2023: Konferencja naukowa „Państwo i Kościół – współpraca czy separacja”

Udostępnij
Galeria zdjęć