Autor: Marianna Strugińska-Felczyńska
Wyświetleń: 920
Poświęcenie pomnika Jana Pawła II w Zgierzu
Udostępnij
16 maja 2024 roku biskup Marek Marczak poświecił pomni Jana Pawła II na dziedzińcu Zgierskiego Zespołu Szkól Ponadpodstawowych im Jana Pawła II.W uroczystości uczestniczyli ks. Dziekan Dekanatu Zgierskiego Andrzej Chmielewski, ks. Krzysztof Nowak proboszcz parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu , przedstawiciele parlamentu , samorządów , prezydent Miasta Zgierza, przedstawiciele Zarząd Powiatu, Kuratorium Oświaty , dyrekcja nauczyciele oraz młodzież.
Przed poświeceniem pomnika odbyła się Msza Święta w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu którą celebrował ks. biskup Marek Marczak wspólnie z kapłanami. Młodzież czynnie uczestniczyła w Mszy Świętej poprzez czytania liturgiczne, śpiew w procesji z darami.
Podczas homilii biskup Marczak nawiązał do listu skierowanego przez Jana Pawła II do młodych z okazji ,,Międzynarodowego Roku Młodzieży”. Nawiązał do kilku zagadnień podkreślanych przez Papieża: dziedzictwa młodego wieku , rozmowy młodych z Jezusem. Podkreślił iż list przedstawia wieloraką wymowę, dla młodzieży , a także dla wszystkich pokoleń. Posiada to również szczególną wymowę dla Kościoła, jako stróża podstawowych prawd i wartości, a zarazem sługi tych odwiecznych przeznaczeń, jakie człowiek i wielka ludzka rodzina ma w Bogu samym.
Biskup nawiązał w swojej homilii że człowiek jest podstawową i codzienną drogą Kościoła. Kościół przywiązuje szczególną wagę do okresu młodości jako kluczowego etapu życia każdego człowieka. Wy, Młodzi, jesteście właśnie tą młodością: młodością każdej rodziny i całej ludzkości - również młodością Kościoła.
Wszyscy patrzymy w Waszym kierunku, gdyż przez Was na nowo stajemy się młodzi. Tak więc Wasza młodość nie jest tylko Waszą własnością osobistą jest ś szczególnym dobrem wszystkich. Jest dobrem samego człowieczeństwa. W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a przyszłość do Was należy. Kiedy mówimy: od Was zależy przyszłość, myślimy w kategoriach etycznych, wedle wymogów odpowiedzialności moralnej, - podstawowej wartości ludzkich czynów, zamierzeń.
Wspomniał o bogactwie jakim jest młodość i aby zadawać sobie pytanie czy to bogactwo, jakim jest młodość, ma odwodzić człowieka od Chrystusa? W dzisiejszych czasach na decyzję odejścia od Chrystusa zaciążyło w końcu tylko bogactwa zewnętrzne: to, co posiadał . Nie to, kim był. To, kim był, właśnie jako młody człowiek - owo wewnętrzne bogactwo, które kryje się w ludzkiej młodości - przyprowadziło go do Jezusa. Kazało mu także postawić te pytania, w których chodzi najwyraźniej o projekt całego życia. Co mam czynić? „Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne”? Co mam czynić, aby życie moje posiadało pełną wartość i pełny sens?. Zachęcał aby rozmawiać codziennie z Jezusem którego mam w czystym sercu i stawiać mu pytania. Co mam czynić?
Młodość każdego z Was, jest bogactwem, które okazuje się właśnie w tych pytaniach. Człowiek stawia je sobie na przestrzeni całego życia - jednakże w młodości narzucają się one w sposób szczególnie intensywny, wręcz natarczywie. I dobrze, że tak jest. Te pytania świadczą właśnie o tej dynamice rozwoju ludzkiej osobowości, która właściwa jest dla Waszego wieku. Pytania te stawiacie w sposób czasem niecierpliwy - a równocześnie sami rozumiecie, że odpowiedź na nie może być pośpieszna ani powierzchowna. Chodzi tu o odpowiedź, która dotyczy całego życia, która zamyka w sobie całokształt ludzkiej egzystencji.
Przytaczając rozważania z ,, Listu ‘’ Papieża biskup podkreślił że może w taki sposób łatwiej Wam będzie prowadzić własną rozmowę z Chrystusem - rozmowę, która dla młodego człowieka posiada znaczenie kluczowe i zasadnicze.
Po Mszy świetnej wszyscy przeszli pod pomnik Jana Pawła II na dziedzińcu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i do budynku gdzie młodzież pod kierunkiem nauczyciela przygotowała program artystyczny o dziedzictwie Świętego Jana Pawła II oraz wystrój pomieszczenia przedstawiający drogowskazy Jana Pawła II.
Udostępnij