Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 410
Ofiary starego testamentu i Ofiara Chrystusa tematem majowego zjazdu Ekumenicznej Szkoły Biblijnej
Udostępnij

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi zakończył się kolejny zjazd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej. Podczas majowego spotkania słuchacze wysłuchali trzech biblijnych wykładów na temat ofiar starotestamentalnych i zbawczej Ofiary Chrystusa złożonej na krzyżu Golgoty.

Dwa pierwsze wykłady zaprezentował ks. dr Grzegorz Olek – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Katedra Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego).

Duchowny ewangelicki pochylił się nad tematem: Ofiary - dar człowieka dla Boga, ich rodzajami i celami. Od paschy do wypełnienia zapowiedzi mesjańskich. Nawiązał on do Ofiary Paschalnej Starego Testamentu i wskazał, że Jej przedłużeniem i wypełnieniem jest Ofiara Syna Bożego złożona na krzyżu Golgoty.

W drugim wykładzie dzisiejszego zjazdu zatytułowanym: Jezus darem Boga dla człowieka jako ofiara za grzechy – wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, opierając się o Ewangelie – wskazał na to, że Krzyż Golgoty jest nie tylko wydarzeniem zbawczym, ale i odkupieńczym, gdyż Ofiara Chrystusa uwalnia człowieka od grzechów. – podkreślił wykładowca.

O Ofierze Chrystusa – jednej i najdoskonalszej - która zastępuje wszystkie dotychczasowe ofiary Starego Testamentu mówił w swoim wykładzie zatytułowanym: Jedna ofiara zastępująca wszystkie starotestamentowe, zbawcza i doskonała – prezbiter Leszek Wakuła – pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi, wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej, prezes Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce w kadencji 2022–2027.

Ostatni zjazd słuchaczy Szkoły Biblijnej – IV edycji - odbędzie się w sobotę 8 czerwca br. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, wówczas swoje wykłady zaprezentują: dr Artur Jemielita – Starokatolicki Kościół Mariawitów, dn dr Łukasz Leonkiewicz oraz ks. dr Artur Aleksiejuk – Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Udostępnij