Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 2787
Kard. Ryś na 40-lecie parafii na Wiskitnie: ten kościół jest po to, by tu powstała wspólnota!
Udostępnij

- Wybudowaliście piękny kościół. Bardzo piękny. Ale ten kościół jest po to, by tu powstała wspólnota. Jak nie powstanie wspólnota, to co, będzie muzeum? Dlaczego każdy ma się w tej wspólnocie zaangażować? Dlaczego każdy? Odpowiedź daje św. Paweł – bo każdy jest obdarowany łaską, przez Boga. - mówił kard. Ryś.

Dokładnie 40 lat temu - 13 V 1984 r. - dekretem biskupa Józefa Rozwadowskiego powołano do istnienia parafię pw. św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi – Wistkitnie. Na proboszcza nowopowstałej parafii został powołany ks. Antoni Głowa, który podjął się organizowania nowego ośrodka duszpasterskiego oraz budowy – najpierw kaplicy, a następnie kościoła parafialnego. Świątynia parafialna wzniesiona z ofiarności parafian wg projektu arch. Mirosława Rybaka, oraz inż. Wacława Sawickiego gromadzi we wspólnocie mieszkańców Łodzi oraz pobliskich miejscowości: Bronisina, Bronisina Dworskiego, Bud Wandalińskich, Giemzowa, Stefanowa i Wandalina.

W niedzielę 12 maja br., w wigilię jubileuszu parafii uroczystości dziękczynnej za 40 lat wspólnej modlitwy i pracy parafian przewodniczył i homilię wygłosił metropolita łódzki – kardynał Grzegorz Ryś.

Zgromadzonych przywitał ks. Sebastian Krawczyk, który powiedział między innymi - w tych dniach obchodzimy 40-lecie naszej parafii. To jest ważny dla nas dzień. Dziś spotykamy się, by wyrazić wdzięczność Panu Bogu i ludziom za całe dobro, które dokonało się przez ten czas. W kronikach parafialnych widnieje taki zapis: trudno by w tym miejscu wymienić wszystkich, którzy pomagają przy różnych pracach. Na podstawie oświadczenia p. Wojciechowskiego podają, że przy budowie społecznie – od rozpoczęcia prac i przy zwózce materiałów przepracowało do wiosny 1988 roku 2442 osoby nie licząc tych, którzy pomagają bezpośrednio na placu budowy. To była ogromna radość, że mieszkańcy parafii będą mieli swoją świątynię. Nam pozostaje dbać o Kościół i naszą wspólnotę. Niech to nasze dziękczynienie będzie wypełnieniem woli Pana Boga i nas wszystkich połączy w jedność. – apelował proboszcz parafii.

Warto nadmienić, że psalm podczas liturgii zaśpiewała – pochodząca z parafii s. Zacharia Szymańska – Karmelitanka Dzieciatka Jezus, a Ewangelię odczytał ks. Antoni Głowa – pierwszy proboszcz wiskickiej parafii.

W homilii metropolita łódzki odnosząc się do przeżywanej w niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego zauważył, że –  po tym można poznać moc prawicy Boga, że Bóg ma tak mocną rękę, że każdego z nas może dźwignąć ku niebu. Moc prawicy Bożej nie polega na tym, że Bóg nas wciska w ziemię, bo ma mocną rękę i pod tą mocną ręką wszyscy możemy zostać wciśnięci w ziemię, tylko ma mocną prawice po to, żeby nas dźwignąć z każdego naszego stanu, jakikolwiek by on nie był. Jak dalece byśmy byli przywiązani do tej ziemi, jak dalece byśmy byli zagrzebani w tym, co ziemskie łącznie z naszymi grzechami, nałogami, złymi decyzjami – niezależnie jak głęboko tkwimy w tym, co ziemskie, tym co doczesne – Pan ma mocną prawicę i może nas dźwignąć ku niebu. Gdy patrzymy w niebo  to po to, by zobaczyć jakie jest nasze przeznaczenie, jakie jest pragnienie Boga względem nas. Patrzymy na Jezusa, który został wzięty do nieba, żeby zasiąść po prawicach Boga. – podkreślił hierarcha.

Odwołując się do liturgii Słowa kaznodzieja wskazał na to, że – każdemu z nas została dana łaska. Dlaczego potrzeba, by każdy z nas był zaangażowany w misję? Dlaczego jest potrzebne, by każdy z nas znalazł fragment odpowiedzialności w Kościele? O tym myślimy, kiedy się spotykamy na takich wydarzeniach jak 40-lat parafii. Wybudowaliście piękny kościół. Bardzo piękny. Ale ten kościół jest po to, by tu powstała wspólnota. Jak nie powstanie wspólnota, to co, będzie muzeum? Dlaczego każdy ma się w tej wspólnocie zaangażować? Dlaczego każdy? Odpowiedź daje św. Paweł – bo każdy jest obdarowany łaską, przez Boga. – tłumaczył kardynał Ryś.

Duchowny zwrócił uwagę na to, że – Kościół nie powstaje w ten sposób – nigdy się to nie uda – że biskup albo proboszcz staje przy kimś i mówi: masz to i to zrobić. Nie ma szans, by się to udało! Jestem 13 lat biskupem i wiem, że to się nie uda!  To się udaje tylko wtedy, kiedy każdy odczytuje łaskę, którą mu Pan dał! Chcecie dobrze przeżyć to 40-lecie? To popatrzcie w siebie na modlitwie i poszukacie w sobie tego daru, który dostaliście od Boga, od Jezusa w Duchu Świętym. Każdemu została dana łaska! Znasz ją? Jaką łaskę dostałeś? Jaką łaską, która jest do wykorzystania Kościele, do współpracy w Kościele? – pytał metropolita łódzki.

Kończąc homilię metropolita łódzki dodał – św. Paweł mówi: każdy i wszyscy razem. Każdy jest obdarowany, ale dlatego, że każdy, to potrzebujemy siebie wzajemnie i wtedy możemy podejmować misję, którą Pan nam zleca – budować taką parafię. Wychodzić z Nim ku innym, by wzrastała, a jednocześnie być Jezusem w takiej relacji, że On mnie dźwiga ku niebu, z każdego miejsca, gdzie się sam poniżyłem dźwiga mnie ku niebu, pokazuje mi całą moją godność, bo każe mi siedzieć po swojej prawicy! – zakończył kaznodzieja.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni parafianie i goście. Eucharystię koncelebrowali pochodzący z parafii kapłani: o. Krzysztof Jędrzejewski – ze Zgromadzenia Księży Marianów (proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Warszawie Pradze), ks. Marcin Gierach (wikariusz parafii św. Józefa Robotnika w Konstantynowie Łódzkim), ks. Mariusz Pielużek (student prawa kanonicznego w Pampelunie – Hiszpania) oraz były proboszcz – ks. Antoni Głowa, a także wikariusze, którzy przez lata posługiwali w tej parafii.

Po Eucharystii na placu przy świątyni odbył się piknik przygotowany przez mieszkańców parafii, a uczestnicy jubileuszu mogli obejrzeć również wystawę fotografii obrazującą 40 lat istnienia parafii św. Rafała Kalinowskiego na Wiskitnie.

Obecnie proboszczem parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego jest ks. Sebastian Krawczyk, a wikariuszem ks. Ziemowit Koperski z diec. łuckiej (Ukraina). Przez 40 lat proboszczami parafii byli: ks. Antoni Głowa 1984–1997, ks. Zdzisław Kowalewski 1997–1999, ks. Edmund Suchorski 1999–2013 oraz ks. Grzegorz Wojda 2013-2023.

Udostępnij