Autor: Julia Saganiak
Wyświetleń: 2876
VI Kongres Nowej Ewangelizacji | Dzień 2.
Udostępnij

Drugi dzień VI Kongresu Nowej Ewangelizacji odbył się w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus. Uczestnicy wysłuchali wykładów księży i profesorów poświęconych głoszeniu Ewangelii w różnych środowiskach. Następnie wzięli udział we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem Prymasa Polski Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka.

Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś przywitał wszystkich zebranych na VI Kongresie Nowej Ewangelizacji, który odbywa się w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi. Najpierw przeczytał adhortację apostolską Evangelii Gaudium, a następnie przesłanie Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji Arcybiskupa Salvatore Fisichelli.

Ksiądz Kardynał Luis Martines Sista wygłosił wykład na podstawie Evangelii Gaudium. Odnosząc się do dokumentu papieskiego, tłumaczył, że jesteśmy świadkami dużych zmian, które zachodzą w wielkich miastach. Ksiądz Kardynał wskazał, że w 2050 roku do miast może przenieść się 70 procent ludności. Stąd ważna jest ewangelizacja w tej nowej rzeczywistości urbanistycznej, w której zmieniła się ludzka religijność. Miasto jest miejscem, w którym człowiek walczy o przetrwanie, ale poszukuje też Pana Boga. Papież Franciszek zauważa, że to szukanie bytu można odnieść do przypowieści o Samarytance.

Ksiądz Kardynał zwrócił uwagę na to, żeby być w tej rzeczywistości odkrywać jej wyjątkowość, która jest ambiwalentna. Z jednej strony jest w niej wiele nierówności, ale to także miejsce niesamowitej nadziei i perspektywy. Warto przy tym przypomnieć sobie postać proroka Jonasza, który mimo lęku głosił w Niniwie i ludzie poszli za głosem Pana Boga, nawrócili się. Dlatego i my nie możemy zamykać się w swoich małych wspólnotach, ale z odwagą wyjść i ewangelizować.

Papież w omawianym dokumencie wyraźnie zauważył, że w mieście jest pokusa smutku, która wynika ze skupienia się na samym sobie. Z pomocą przychodzi nam ewangeliczna radość ze spotkania z Chrystusem.

Miasta charakteryzują się również wysokim poziomem przestępczości, handlem narkotyków, złem. Ojciec Święty zwraca naszą uwagę, że ludzie w miejskiej przestrzeni doznają lęku, samotności i wyobcowania. Jednak Bóg mieszka także i w takich miejscach. Punktem wyjścia jest pozytywne spojrzenie, zrozumienie, że i tam możemy doświadczyć Bożej bliskości. Istotne, abyśmy w swoim życiu doświadczali Boga, a nie wymyślali jego obecności.

Na zakończenie wykładu Ksiądz Kardynał powiedział, że celem ewangelizacji jest widzenie Kościoła jako miejsca uświęcenia, zbawienia. Musimy zauważyć szansę wielkich miast, jaką jest spotkanie z drugim człowiekiem, braterstwo.

Pan prof. dr hab. Bogusław Jasiński w wykładzie pt. „O nowy paradygmat ewangelizacji: mówić czy słuchać?” powiedział o paradygmacie ewangelizacyjnym jako swoistej matrycy myślenia. Stwierdził, że w dzisiejszych czasach nieświadomie jesteśmy więźniami pewnego „starego” paradygmatu, który wymusza w nas różne postawy i sposoby mówienia.

Obecnie mamy do czynienia ze światem, w którym istnieje wspólny mianownik, który łączy wszystko i wszystkich w myśleniu, którego nie da się zaprzeczyć.

Pan Profesor podkreślał, że zamiast poszukiwać różnorakich definicji, należy doświadczyć bycia, niezależnie od miejsca, i trwać w nim, do czego nawołuje nas apostoł Jan.

W dwugłosie o realiach - peryferiach głos zabrała Pani prof. Kaja Kaźmierska i ks. Tomas Halik.

Pani Profesor mówiła o peryferiach miasta, które są pojęciem wielowymiarowym. W wykładzie wskazano na złożoność relacji i niejednoznaczność pojęcia „centrum” i „peryferie”.

-Papież Franciszek w Evangelii Gaudium pisze między innymi w 71 punkcie: Musimy uznać miasto wychodząc od spojrzenia kontemplatywnego, czyli spojrzenia wiary odkrywającego tego Boga, który mieszka w jego domach, na jego ulicach, na jego placach. Tej obecności nie powinno się wytwarzać, lecz odkrywać, odsłaniać - mówiła prof. Kaźmierska, podkreślając, że istotne jest odkrywanie Pana Boga w miejscach, które postrzegamy za peryferyjne

Pani Profesor wskazała także na kategorie społeczeństwa znajdujące się w peryferiach miasta. Zauważyła, że być może my, Kościół nie zauważamy tych podziałów, ludzi najuboższych i niepełnosprawnych, które są peryferyjnością miasta w ówczesnym świecie.

- Peryferia uczą nas pokory i konieczności osobowego podejścia do każdego, respektowania godności człowieka mimo wszystko, odczucia, że nie wszystko zależy ode mnie oraz docenienia wartości codzienności i wartości nawet niewielkich zmian - powiedziała Pani Profesor

Podsumowując, Pani Profesor podkreśliła, że centrum potrzebuje peryferii, aby czerpać inspiracje.

Ksiądz Tomas Halik mówił o peryferiach Kościoła, o ubóstwie które dotyka sfery społecznej, psychologicznej, moralnej i duchowej.

- Jezus nie przyszedł do sytych, lecz dla głodujących, nie dla zdrowych, lecz dla chorych, nie dla sprawiedliwych, lecz dla grzeszników. Zapraszał do stołu tych, których nikt nie zapraszał, miał i ma otwarte serce dla owiec zagubionych oraz dla zaginionych „synów marnotrawnych” - tłumaczył ks. Halik

Ksiądz Tomas Halik podkreślił, że Jezus relatywizuje dążenia autorytetów religijnych, które starają się zamknąć Boga miłości w granicach religijności zakazów i nakazów, relatywizuje granicę między „my” i „oni”. Jednak jedyną absolutną rzeczywistością dla Niego jest miłość.

Ponadto powiedział, że Jezus zachęca każdego z nas do cierpliwego głoszenia Dobrej Nowiny.

- Jeśli chcemy rozmawiać o ludziach żyjących na granicy czy poza granicami Kościoła, to mamy do czynienia z ogromną ilością ludzi bardzo różnego rodzaju. Tylko sam Bóg może ocenić, jak blisko czy daleko są oni od Kościoła Chrystusowego w jego pełni eschatologicznej - powiedział czeski duchowny

Ksiądz Grzegorz Strzelczyk w konferencji „Teologia przepowiadania online” mówił o wnoszeniu Ewangelii do nowej kultury.

- Ważne, jak będziemy się zachowywać w relacjach, które są zapośredniczone za pomocą nowych mediów internetowych. Wiemy doskonale, że świadectwo słowa bez świadectwa życia potrafi być nieskuteczne, niewiarygodne - tłumaczył ks. Strzelczyk

Ksiądz Strzelczyk podkreślał, żeby nasza obecność w mediach była na wzór uczniów Chrystusa. Powinniśmy myśleć o osobach słabszych, nieporadnych w komunikacji internetowej. Ponadto ważne jest, aby dać innym poznać Chrystusa, doświadczyć Go.

- Chodzi o pewien ewangeliczny styl, w którym nie musimy mówić o Chrystusie, ale próbować dać ludziom, z którymi się komunikujemy, doświadczenie spotkania z Chrystusem - powiedział ks. Strzelczyk

Spotkania na „krańcu świata": Jak być wiarygodnym, żeby brat mógł być wierzący? poprowadzone przez ks. Tomasza Matyjaszczyka i p. Agatę Kulczycką było wprowadzeniem uczestników do warsztatów.

Udostępnij
Galeria zdjęć