Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 398
Ofiarowanie Pańskie i odpust parafialny w Cerkwi Greckokatolickiej

Trzynaście dni po święcie Ofiarowania Pańskiego, które obchodzone jest w Kościele Rzymskokatolickim (2 lutego), celebrowane jest ono w Kościołach Wschodnich, gdzie w liturgii obowiązuje Kalendarz Juliański. W poniedziałek 15 lutego w łódzkiej Cerkwi Greckokatolickiej miała miejsce podwójna uroczystość związana ze świętem liturgicznym, ale także dniem odpustu parafialnego.

- Obchodzimy dzisiaj nasze święto parafialne – dokładnie dzień założenia naszej parafii. – tłumaczy ks. Wasylij Berkieta – proboszcz łódzkiej parafii greckokatolickiej. – Parafia Greckokatolicka pw. Ofiarowania Pańskiego istnieje w Łodzi od 2003 roku. Dużo się zmieniło w tym czasie, ponieważ przez pierwsze 10 lat była to niewielka grupa wiernych od 20 – 30 osób, dziś jest ich dużo więcej. – dodaje duchowny.

W liturgii greckokatolickiej najczęściej uczestniczą mieszkańcy Ukrainy oraz Białorusi przyjeżdżający do Łodzi na studia oraz do pracy, którzy gromadzą się na wspólną modlitwę w swoim języku, gdyż liturgia celebrowana jest w języku ukraińskim.

zobacz także: Parafa Greckokatolicka w Łodzi 

Boskiej liturgii święta Ofiarowania Pańskiego przewodniczył miejscowy proboszcz, a homilię – w języku polskim - wygłosił ks. Mariusz Pielużek, duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego. Należy wspomnieć, że Cerkiew Greckokatolicka jest Kościołem pozostającym w jedności z następcą św. Piotra uznając Jego zwierzchnictwo nad swoją wspólnotą.

- Dziś jesteśmy wezwani do dawania świadectwa wiary w swoim życiu, zwłaszcza w czasach, w których żyjemy, a które nie są łatwe dla człowieka, który chce kierować się zasadami Ewangelii, i chce być katolikiem nie tylko z nazwy ale przede wszystkim z postępowania.- mówił w homilii ks. Pielużek. - Święto ofiarowania Pana Jezusa, pokazuje nam, że spotkanie Symeona i Anny z Chrystusem jest czymś realnym, ze spotkanie i rozpoznanie w Jezusie zbawiciela jest z jednej strony końcem ich życia – bo byli w podeszłych latach, ale rozpoczyna coś nowego – rozpoczyna czas, w którym Mesjasz przyszedł na świat, aby go zbawić. – tłumaczył kaznodzieja.

Przed zakończeniem liturgii zostały pobłogosławione i poświęcone świece. – W naszej tradycji świece dziś poświęcone  przechowujemy w domu, a gdy ktoś jest w domu chory, lub dzieje się coś złego, wówczas zapalamy tę świecę, gdyż jest ona dla nas symbolem obecności Boga w naszym życiu. – podkreśla ks. Berkieta.

Święto Ofiarowania Pańskiego – Spotkania Pańskiego - jest jednym z 12 wielkich świąt Kościoła Wschodniego, co świątyniach ukazane jest z umieszczeniem w ikonostasie – ścianie ołtarzowej – ikony tego święta. W tradycji wschodniej dwanaście świąt podzielonych zostało na 8 świąt Pańskich, czyli tych poświęconych Jezusowi Chrystusowi oraz 4 święta Maryjne – poświęcone Bogarodzicy. Spośród nich 9 to święta, które posiadają stałą datę, a 3 datę zmienną uzależnioną od Święta Świąt -  Paschy – Zmartwychwstania Pańskiego.

zobacz także: Łódzcy Grekokatolicy świętują Narodzenie Pańskie

Grekokatolicy z Łodzi i okręgu łódzkiego gromadzą się na wspólną modlitwę w – kaplicy św. Krzysztofa przy parafii oo. Jezuitów Łodzi (ul. Sienkiewicza 60) – gdzie w każdą niedzielę o godz. 9:00 jest nabożeństwo sprawowane. Natomiast o godz. 12:00 liturgia niedzielna jest sprawowana w dolnym kościele parafii oo. Pasjonistów (al. Pasjonistów 23). Z uwagi na obostrzenia wynikający z pandemii oraz większą powierzchnię świątyni liturgia niedzielna celebrowana jest o godz. 9:00 i 12:00 tylko w dolnym kościele oo. Pasjonistów na os. Teofilow.

zobacz także: Łódzcy Grekokatolicy mają pierwszego diakona stałego

Kościół Greckokatolicki w Polsce podzielony jest na 3 diecezje wchodzące w skład metropolii przemysko-warszawskiej. Podział wygląda następująco: archieparchia przemysko-warszawska z arcybiskupem Eugeniuszem Popowiczem, eparchia wrocławsko – koszalińską z biskupem Włodzimierzem Juszczakiem oraz eparchia olsztyńsko-gdańska z biskupem Arkadiuszem Trochanowskim. Diecezje podzielone są na dekanaty. Łódź, należy do earchiparchi przemysko-warszawskiej, która swoim terytorium obejmuje łacińskie  metropolie: przemyską, krakowską, lubelską, łódzką, warszawską (oprócz diecezji płockiej) oraz diecezję radomską (wchodzącą w skład metropolii częstochowskiej).

Galeria zdjęć