Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 5030
Informacja Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
Udostępnij
W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów, rekolekcji itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania.
W imieniu Księdza Arcybiskupa proszę o skontaktowanie się Księdza Proboszcza z dyrektorami szkół, na terenie swojej parafii, w celu przełożenia rekolekcji na odpowiedni termin po ustaniu zagrożenia.
Ks. Marcin Wojtasik
Przewodniczący Wydziału katechetycznego 
Kurii Metropolitalnej Łódzkiej 
Udostępnij