Autor: ks. Piotr Przybysz
Wyświetleń: 12822
Szkoła Katechistów Archidiecezji Łódzkiej - informacja
Udostępnij

Pierwszym celem Szkoły Katechistów Archidiecezji Łódzkiej jest pomoc osobom świeckim w odkrywaniu ich powołania, ich misji duszpasterskiej i pomocniczej w parafii. Chcemy tak poprowadzić naszych uczniów, aby odkrywali, że wypełniając swoją misję, realizują również samych siebie. Zdobyte umiejętności mają im pozwolić tworzyć w swoich parafiach przestrzeń wspólnoty, środowisko do dzielenia się wiarą, do okazywania autentycznej troski, również charytatywnej. Katechiści będą mogli animować małe grupy parafialne.

Głównym ich zadaniem jest pomoc w parafii w formacji wiernych w drodze do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, to znaczy w formacji dzieci, młodzieży i ich rodziców przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej i do sakramentu Bierzmowania.

Termin katechista pochodzi z języka misyjnego i oznacza bezpośredniego współpracownika misjonarza, który dociera do ludzi i do zakątków, do których sam misjonarz nie zawsze może dotrzeć. Nasze parafie, za wezwaniem kolejnych papieży, mają stawać się coraz bardziej misyjne. Dlatego też budujemy Szkołę Katechistów – świeckich współpracowników duszpasterzy.

Tok studiów w Szkole przewiduje zajęcia z zakresu Pisma Świętego, teologii dogmatycznej, duchowości, liturgiki, katechetyki, historii Kościoła, a także ma wzmocnić naturalne zdolności w budowaniu kontaktów międzyosobowych i w pracy z grupą. Chcemy potraktować priorytetowo kształtowanie umiejętności praktycznych przyszłych katechistów: ich rozwój duchowy, bogactwo modlitwy Pismem Świętym, wtajemniczenie w przeżywanie liturgii, budowanie żywej relacji z Bogiem i z Kościołem.   Po ukończeniu Szkoły i zdaniu wymaganych egzaminów absolwent uzyskuje od Arcybiskupa Łódzkiego misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w parafiach archidiecezji łódzkiej.

Zapraszamy do dwuletniej formacji teologicznej i katechetycznej. Ponadto proponujemy zajęcia kształtujące umiejętności interpersonalne w kierunku bycia liderem i pracy z grupą. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk będą się odbywać dwa razy w miesiącu w soboty, w godzinach dopołudniowych w murach Wyższego Seminarium Duchownego. Na zakończenie roku pracy zapraszamy na weekendowe rekolekcje w formie ewangelizacyjnego Kursu Nowego Życia.


WARUNKI PRZYJĘCIA
DO SZKOŁY KATECHISTÓW ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

 

 • Skierowanie i pozytywna opinia Księdza proboszcza miejsca zamieszkania.
 • Podanie o przyjęcie do Szkoły Katechistów (załączony wzór). Podanie o przyjęcie do Szkoły Katechistów
 • Dokument potwierdzający zdobyte wykształcenie (w tym ukończona katechizacja na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej).
 • Formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem (do pobrania w sekretariacie kurii i na stronie internetowej Szkoły Katechistów) Formularz zgłoszeniowy szkoła katechistów 2021-2023
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania w sekretariacie kurii i na stronie internetowej Szkoły Katechistów)
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Wiek od 18 do 60 lat.

WAŻNIEJSZE TERMINY:

 • Składanie dokumentów przedłużone do 8 października  2021 r. w sekretariacie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.
 • inauguracja roku akademickiego: w poniedziałek 04.10.2021 r. o godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej
 • zajęcia rozpoczynają się w sobotę 9 października 2021 r.. Godz. 9.00 – 13.30, Aula im. Bpa Wincentego Tymienieckiego w Wyższym Seminarium Duchownym
 • wykłady trwają 3 semestry od 09 października 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.
 • czwarty semestr jest zarezerwowany na przeprowadzenie praktyk duszpasterskich i wymianę doświadczeń
 • zajęcia w wyznaczone zasadniczo w drugie i czwarte soboty każdego miesiąca od godz. 9.00 do 13.30

DANE KONTAKTOWE

 • https://www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2019/10/szkola-katechtstow-archidiecezji-lodzkiej-informacja
 • Sekretariat Szkoły Katechistów
  90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 1; tel. + 48 42 66 48 717
  [email protected]
 • Dyrektor
  Ks. Piotr Przybysz; tel. +48 519 781 783
  [email protected]
 • Instytutu Teologicznego w Łodzi:
  http://www3.archidiecezja.lodz.pl/akw-it/
  Nr konta Instytutu Teologicznego w Łodzi(wpłaty na Szkołę katechistów)
Udostępnij