Autor: ks. Piotr Przybysz
Wyświetleń: 13797
Szkoła Katechistów Archidiecezji Łódzkiej - informacja
Udostępnij

Pierwszym celem Szkoły Katechistów Archidiecezji Łódzkiej jest pomoc osobom świeckim w odkrywaniu ich powołania, ich misji duszpasterskiej i pomocniczej w parafii. Chcemy tak poprowadzić naszych uczniów, aby odkrywali, że wypełniając swoją misję, realizują również samych siebie. Zdobyte umiejętności mają im pozwolić tworzyć w swoich parafiach przestrzeń wspólnoty, środowisko do dzielenia się wiarą, do okazywania autentycznej troski, również charytatywnej. Katechiści będą mogli animować małe grupy parafialne.

Głównym ich zadaniem jest pomoc w parafii w formacji wiernych w drodze do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, to znaczy w formacji dzieci, młodzieży i ich rodziców przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej i do sakramentu Bierzmowania.

Termin katechista pochodzi z języka misyjnego i oznacza bezpośredniego współpracownika misjonarza, który dociera do ludzi i do zakątków, do których sam misjonarz nie zawsze może dotrzeć. Nasze parafie, za wezwaniem kolejnych papieży, mają stawać się coraz bardziej misyjne. Dlatego też mamy Szkołę Katechistów – świeckich współpracowników duszpasterzy.

Tok studiów w Szkole przewiduje zajęcia z zakresu Pisma Świętego, teologii dogmatycznej, duchowości, liturgiki, katechetyki, historii Kościoła, a także ma wzmocnić naturalne zdolności w budowaniu kontaktów międzyosobowych i w pracy z grupą. Chcemy potraktować priorytetowo kształtowanie umiejętności praktycznych przyszłych katechistów: ich rozwój duchowy, bogactwo modlitwy Pismem Świętym, wtajemniczenie w przeżywanie liturgii, budowanie żywej relacji z Bogiem i z Kościołem.   Po ukończeniu Szkoły i zdaniu wymaganych egzaminów absolwent uzyskuje od Arcybiskupa Łódzkiego misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w parafiach archidiecezji łódzkiej.

Zapraszamy do dwuletniej formacji teologicznej i katechetycznej. Ponadto proponujemy zajęcia kształtujące umiejętności interpersonalne w kierunku bycia liderem i pracy z grupą. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk będą się odbywać dwa razy w miesiącu w soboty.


WARUNKI PRZYJĘCIA
DO SZKOŁY KATECHISTÓW ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

  • Skierowanie i pozytywna opinia Księdza proboszcza miejsca zamieszkania.
  • Podanie o przyjęcie do Szkoły Katechistów (załączony wzór). Podanie o przyjęcie do Szkoły Katechistów
  • Dokument potwierdzający zdobyte wykształcenie (w tym ukończona katechizacja na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej).
  • Formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem (do pobrania w sekretariacie kurii i na stronie internetowej Szkoły Katechistów) Formularz zgłoszeniowy szkoła katechistów 2023-2025
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania w sekretariacie kurii i na stronie internetowej Szkoły Katechistów)
  • Rozmowa kwalifikacyjna
  • Wiek od 18 do 60 lat.

WAŻNIEJSZE TERMINY:

  • Składanie dokumentów przedłużone do 15 września  2023 r. w sekretariacie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.
  • wykłady trwają 4 semestry od października 2023 r. do czerwca 2025 r.
  • zajęcia odbywają się w dwie soboty miesiąca w godz. 9.00 do 13.30

DANE KONTAKTOWE

Udostępnij