Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 3510
Abp Mokrzycki: Od Eucharystii się wiara zaczyna. Nie ma Eucharystii, nie ma wiary! – łódzkie Święto Eucharystii
Udostępnij

- „Trzeba powiedzieć wprost: Od Eucharystii się wiara zaczyna. Nie ma Eucharystii, nie ma wiary! Przecież Eucharystia, to był testament Pana Jezusa. Jeśli go nie wypełnimy, nie mamy z Nim udziału, nie mamy udziału w Jego dziedzictwie. Stąd również przestrogą brzmią słowa Jezusa zapisane przez św. Łukasza: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie?” – mówił Metropolita Lwowski, podczas obchodów łódzkiego Święta Eucharystii.

Tegoroczne Święto Eucharystii, obchodzone corocznie w drugą niedzielę czerwca, a ustanowione na pamiątkę wizyty Jana Pawła II w Łodzi, w 1987 roku, stało się centralnym dniem obchodów 30. rocznicy wizyty Papieża Polaka w Łodzi.

Procesję z Najświętszym Sakramentem, z kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, poprowadził ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, który przez 11 lat był sekretarzem Ojca Świętego Jana Pawła II. Podczas procesji feretron z Najświętszym Sakramentem, nieśli tegoroczni księża neoprezbiterzy, wyświeceni na kapłanów Kościoła Łódzkiego, w katedrze św. Stanisława Kostki w czwartek 25 maja br.

Wśród idących w procesji, można było dostrzec dużą grupę małżeństw z małymi dziećmi, którzy włączyli się w marsz dla życia i rodziny, który w tym roku, był połączony z obchodami rocznicy papieskiej wizyty w Łodzi.

Zobacz także: Święto Eucharystii 2017 - Procesja Eucharystyczna 

Po zakończeniu procesji, na placu przy łódzkiej bazylice archikatedralnej, sprawowano Eucharystię, w której obok Metropolity Lwowskiego, uczestniczył ksiądz biskup Wojciech Osial z diecezji łowickiej (łódzkiej sufraganii), ksiądz biskup Marek Marczak - Administrator Archidiecezji Łódzkiej, ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek, ksiądz biskup Ireneusz Pękalski oraz biskup senior Adam Lepa.

W swoim słowie skierowanym do wiernych zgromadzonych przed ołtarzem polowym ustawionym przy ulicy ks. Ignacego Skorupki, Metropolita Lwowski podzielił się swoim doświadczeniem spotkania ze świętym Papieżem, przy którym mógł posługiwać, a dla którego Eucharystia, była Czymś najważniejszym! –„On był człowiekiem Eucharystii. I chyba właśnie łódzki dzień pielgrzymki po Polsce w 1987 roku wyraził to, co było mu najdroższe – Eucharystię.” Zaznaczył, że każdego dnia zanim ją sprawował, przygotowywał się przez medytację słowa Bożego i częste rozważanie treści eucharystycznych pieśni. Kiedy przystępował do ołtarza, świat przestawał istnieć, i widzieliśmy go zatopionego w tej niewyrażalnej Tajemnicy Chrystusa. To był czas, w którym jakby przestawał być obecny. Wiem, że równocześnie włączał w to swoje przeżywanie Mszy świętej, modlitwę za cały Kościół, ale również w szczególności za tych, którzy byli mu polecani, przez różnych ludzi, aby się za nich modlił.” - mówił papieski sekretarz.

W swojej homilii, Arcybiskup Lwowski przypomniał Mszę świętą, którą sprawował na łódzkim lotnisku Lublinek Papież Polak, oraz atmosferę tamtego wydarzenia, wyrażoną przez czytanie z księgi przysłów, które było przeczytane przed 30 -laty ale i podczas dzisiejszej celebry .–„Kiedy Kościół Łódzki zebrany wokół Piotra głosił te słowa, stał się stolicą i tronem Mądrości, na którym zasiadł sam Bóg, Pan i Zbawca.”  (…) „i oto Kościół Łódzki znów woła dzisiaj do każdego człowieka słowami samego Boga: Przyjdźcie bo we mnie jest życie. Woła wołaniem Jezusa, które rozległo się na Golgocie. Także i w wieczerniku, kiedy Jezus mówił: To czyńcie na Moją pamiątkę!” – dodał.

Zwracając się do zebranych na placu katedralnym, Przewodniczący Episkopatu Ukrainy wskazał na to, że zadaniem każdego wierzącego w Chrystusa, jest życie Eucharystią w codzienności. –„Eucharystia rodzi taki styl życia, który oparty jest na prawdzie i służbie, a nie na własnej korzyści, jak woli dziś wielu. Nazbyt przywiązani do tego, co ziemskie, nie są oni w stanie zrozumieć spraw Bożych i tego, co służy prawdziwie dobru człowieka i dobru wspólnemu. Żyj prawdą! Mów prawdę! Nie manipuluj faktami, ani drugim człowiekiem! Bo wypaczając prawdę – Boga, który jest prawdą, masz za przeciwnika.” – podkreślił z mocą.

Kończąc homilię przywołał postać Maryi - Niewiasty Eucharystii -„która wskazuje na Tego, który jest Eucharystią, naszą Ofiarą składaną Bogu, naszym dziękczynieniem. Szczęśliwe miasto i błogosławiona Łódź! Oto dziś stałoś się znów i Ty Stolicą Mądrości. Oby wielu mogło usłyszeć twój głos!” -zakończył.

Warto nadmienić, że tak jak przed 30-laty, tak i podczas dzisiejszych uroczystości, był obecny, dziś już święty Jan Paweł II, w swoich relikwiach, które zostały ustawione w ozdobnym relikwiarzu, tuż obok ołtarza, na którym sprawowano Eucharystię.

Po zakończeniu liturgii, odbył się festyn, przygotowany przez Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

Archidiecezjalne Święto Eucharystii zostało ustanowione w 1989 r. na pamiątkę wizyty Jana Pawła II w Łodzi 13 czerwca 1987 r. oraz Kongresu Eucharystycznego. Podczas swojej wizyty w Łodzi papież udzielił sakramentu Pierwszej Komunii Świętej ponad 1,5 tys. dzieciom i spotkał się z milionową rzeszą mieszkańców miasta łodzian na łódzkim lotnisku Lublinek.

Udostępnij
Galeria zdjęć