Archidiecezja Łódzka
Kurs Alpha dla młodzieży WDoMu
16:07 | 15.10.2020 | Wyświetleń: 336 | Autor: Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Łódź

Od 20 października rozpoczynamy kolejną edycję kursu Alpha dla młodzieży.

Alpha Jest doskonałą okazją, by zastanowić się nad podstawami wiary chrześcijańskiej, wymienić doświadczeniami i opiniami. Można otwarcie zadawać każde pytanie, które zawsze będzie wysłuchane z szacunkiem. W taki sposób, razem, o wiele łatwiej jest szukać odpowiedzi. W spotkaniu może wziąć udział każdy – wierzący i wątpiący, i ten, kto nie miał do tej pory zbyt wiele wspólnego z chrześcijaństwem, ale po prostu chciałby dowiedzieć się trochę więcej na ten temat. Najważniejsze jest to, aby być otwartym na rozmowę. Przyjazna atmosfera, o którą wszyscy się troszczą, sprzyja swobodnej rozmowie i wyrażaniu swoich poglądów bez obawy o to, co pomyślą inni. Dzięki tym spotkaniom można lepiej poznać siebie, wiarę, ale także ludzi uczestniczących razem z nami w Alpha.

Na spotkania, które będą odbywały się we wtorki (pierwsze 20 października) o godz. 19:00 WDoMu (ul. Skorupki 13/1, Łódź) zapraszamy młodzież w wieku od 15 do 21 lat. Dołączyć można do 3 listopada br.

Chętni są zobowiązani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: forms.gle/Dzq1yxb7ipmc7RKF7

Zachowujemy pełny reżim sanitarny, a uczestnicy zobowiązani są do ciągłego zakrywania ust i nosa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.