Archidiecezja Łódzka
Pierwsze Forum dla rodzin
11:08 | 28.09.2020 | Wyświetleń: 427 | Autor: Mocni w Duchu

Społeczność „Mocnych w Duchu” zaprasza na pierwsze Forum dla Rodzin w Łodzi „Nadzieja nosi niebieską sukienkę”. Sobotnie spotkanie poprowadzą gospodarze programu „Przepiękne Królestwo”, którzy od marca tego roku głoszą Dobrą Nowinę dzieciom i ich rodzicom za pośrednictwem kanału na YouTube „Mocni w Duchu Dzieciom”.

W programie m.in. warsztaty muzyczne, plastyczne i taneczne dla dzieci. Do tego będzie dużo zabawy i modlitwy. W tym czasie dla dorosłych będą głoszone konferencje, a na koniec wszyscy będą mogli wziąć udział we wspólnych warsztatach flagowania.

Termin: 3 października (sobota)
Miejsce: kościół oo. jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi.
Koszt: 30 zł rodzic, 20 zł dziecko (oplata jest przeznaczona głównie na materiały warsztatowe)
Strój: prosimy, żeby dzieci miały na sobie coś niebieskiego – koszulkę, bluzę, chustę itp.
Przygotowanie: 29 września na kanale Mocni w Duchu Dzieciom, podczas wieczorynki, dzieci będą robić różańce, które trzeba zabrać ze sobą na Forum. Koniecznie obejrzyjcie [LINK]

UWAGA! W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od 6 roku życia. Dla dzieci w wieku 4-5 lat będą ogólne zajęcia w trakcie konferencji dla dorosłych.  Młodsze dzieci będą musiały zostać pod opieką rodziców.

PROGRAM

Sobota, 3.10.2020

10.00 – Zawiązanie wspólnoty (Mocni w Duchu)
10.30 – Konferencja dla mam – Mama jest piękna i chuda (Ewa Borkowska)
Konferencja dla ojców – Tata po prostu jest (Michał Borkowski)
Warsztat śpiewu dla dzieci z ciocią Ingą (wszystko w oddzielnych salach)
11.30 – Przerwa
12.00 – Konferencja dla rodziców – Gender, co mogę zrobić (Michał Frąckowicz)
Warsztaty plastyczne dla dzieci z Ciocią Malwą
13.00 – Przerwa (obiad we własnym zakresie)
15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia
15.45 – Warsztaty tańca i flagi dla wszystkich
16.45 – Przerwa
17.45 – przygotowanie do Eucharystii
18.00 – Eucharystia z zawierzeniem rodzin Matce Bożej i różańcem

 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy: http://odnowa.jezuici.pl/rekolekcje/dla-malzenstw-i-zakochanych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.