Archidiecezja Łódzka
Dominikanin u jezuitów! Forum z o. Adamem Szustakiem 
11:06 | 28.09.2020 | Wyświetleń: 1170 | Autor: Mocni w Duchu

Społeczność „Mocnych w Duchu” zaprasza na Forum Charyzmatyczne „Smutek zamieniam w radość”. Gościem specjalnym będzie o. Adam Szustak OP.

Posługa muzyczno-modlitewna – zespół Mocni w Duchu.
Termin: 2 października (piątek)
Miejsce: kościół oo. jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi.
Koszt: dobrowolna ofiara
Dla kogo?: dla dorosłych i nastolatków ( osoby z małymi dziećmi mogą skorzystać z transmisji w sali teatralnej)

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

PROGRAM

Piątek, 2.10.2020

10.00 – Zawiązanie wspólnoty (Mocni w Duchu)
10.45 – Konferencja 1 – Mario! (o. Adam Szustak)
11.30 – Przerwa
12.00 – Konferencja 2 – o. Jacek Olczyk SJ
13.00 – Przerwa (obiad we własnym zakresie)
15.00 –  Uwielbienie Bożego Miłosierdzia
15.30 – Konferencja 3 – Zbroja Boża (o. Adam Szustak)
16.45 – Przerwa
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – Msza Św. – kazanie o. Adam Szustak
19.00 – modlitwa o Bożą zbroję i umocnienie

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy: http://odnowa.jezuici.pl/rekolekcje/forum-i-sesje?fbclid=IwAR0AwQ77QkyUav2Sf9xskiLRj6uo1k8kEirAce3G0ECnGo4H6akBeZTbctA

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.