Archidiecezja Łódzka
Diecezjalnym Studium Życia Rodzinnego – zaprasza na wykłady
10:00 | 04.09.2020 | Wyświetleń: 538 | Autor: Duszpasterstwo Rodzin

Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego (DSŻR) to forma przygotowania kandydatów do pracy w Duszpasterstwie Rodzin. Poradnictwo duchowe, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i prokreacyjne, realizowane w poradniach parafialnych, aby było skuteczne wymaga odpowiednio przygotowanej kadry.

Podstawowym celem DSŻR jest przygotowanie osób świeckich i duchownych do niesienia pomocy małżeństwom, rodzinom i osobom indywidualnym przez pogłębioną refleksję naukową nad problemami małżeństwa i rodziny. Wykłady prowadzone przez specjalistów obejmują zagadnienia z  zakresu teologii małżeństwa i rodziny, antropologii, psychologii, pedagogiki, seksuologii, socjologii, fizjologii, i duszpasterstwa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Studium osoby wierzące, o uporządkowanym życiu rodzinnym i religijnym. Posiadające wolę apostolskiego zaangażowania i pragnienie zgłębiania problematyki małżeńsko-rodzinnej. Charakteryzujące się umiejętnością współpracy, nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem i wysokim poziomem empatii.  Chcące pracować w Duszpasterstwie Rodzin na szczeblu parafialnym (prowadzenie katechezy przedmałżeńskiej i parafialnego poradnictwa rodzinnego).


Instytut Teologiczny w Łodzi i Wydział Duszpasterstwa Rodzin zapraszają do udziału w Diecezjalnym Studium Życia Rodzinnego w roku akademickim 2020/2021.

ZAPRASZA Terminy spotkań w roku akademickim 2020/2021:
03.X; 17.X; 07.XI; 21.XI; 05.XII; 19.XII; 09.I; 23.I; 20.II; 06.III; 20.III; 10.IV; 24.IV; 08.V; 22.V; 19.VI.
Studium trwa 2 semestry, 120 godzin wykładowych.


Zakres tematyczny studium:

 • Ludzka seksualność – 16 godz. – dr Elżbieta Wróblewska;
 • Teologia małżeństwa – 12 godz. – ks. dr Robert Jaśpiński;
 • Duszpasterstwo Rodzin – 14 godz. – ks. dr Robert Jaśpiński;
 • Towarzyszenie duszpasterskie małżeństwu i osobom w sytuacjach nieregularnych – 12 godz. – ks. dr Dominik Lubiński;
 • Kurs na nauczyciela NPR – 54 godz. – mgr Magdalena Ogrodowczyk i mgr Katarzyna Stachnik-Kowalska
 • Ćwiczenia z pracy w poradni życia rodzinnego – 12 godz. – lic. Małgorzata Rosiak

Wymagane dokumenty:

– Opinia księdza proboszcza o kandydacie/katechecie/duszpasterzu.
– Podanie z prośbą o przyjęcie w poczet słuchaczy studium (należy je zaadresować: Dyrektor Instytutu Teologicznego w Łodzi; ks. dr hab. Jan Wolski, ul. ks. I. Skorupki 7, 90-458 Łódź).
– Ze względu na sytuację związaną z COVID prosimy o nadsyłanie skanów w/w dokumentów mailowo na adresy jaspinski@csr.org.pl lub rosiak@csr.org.pl. Oryginały dokumentów przekażą nam Państwo 03.X., czyli w pierwszą sobotę wykładową.
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 30.09.2020r.

Studium jest odpłatne – całkowity koszt od osoby: 600 zł, od pary małżeńskiej: 800 zł (możliwość wniesienia opłaty w ratach).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 533-306-855.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.