Z modlitwą na rowerach!
21:31 | 27.08.2020 | Wyświetleń: 886 | Autor: Mocni w Duchu

Społeczność „Mocnych w Duchu” zaprasza 5 września na modlitewną wyprawę rowerową wokół Łodzi „Łódzkie Jerycho 2”. Trasa pielgrzymki obejmuje ok. 52 km z przystankami w 7 łódzkich kościołach.

Nazwa akcji „Łódzkie Jerycho” nawiązuje do biblijnego tekstu z Księgi Jozuego (6, 1–6), który mówi o tym, jak Izraelici chcąc zdobyć Jerycho, okrążali je i z Bożą pomocą spowodowali, że mury miasta runęły. Podobna idea przyświeca organizatorom wydarzenia, którzy chcą wspólną modlitwą zdobyć Łódź dla Jezusa. – Podczas wyprawy będziemy modlić się i adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, uwielbiać Boga oraz słuchać wspaniałych świadectw, a wszystko w intencji naszego miasta – zapowiadają ewangelizatorzy.

Do pielgrzymki może dołączyć się każdy, kto lubi rower i chce go użyć w Bożym celu lub pragnie modlić się stacjonarnie i posłuchać świadectw w jednym z kościołów.

UWAGA! Obowiązują zapisy do 2 września, a liczba miejsc jest ograniczona (ze względu na Covid-19).

Zapisy i regulamin: http://lodzkiejerycho.pl/#plan

Zobacz filmik na Facebooku: https://www.facebook.com/LodzkieJerycho/videos/1562708810600874/?tn-str=k*F

Plan Trasy – 2020

 1. Kościół pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego – ul. Chmielowskiego 7 – Przyjazd 11:30 – Odjazd 12:00
 2. Kościół pw. NMP Matki Odkupiciela i św. Jana Bożego – ul. Jutrzenki 7 – Przyjazd 12:40 Odjazd 13:00
 3. Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego – ul. Retkińska 127 – Przyjazd 13:35 – Odjazd 14:05
 4. PRZERWA OBIADOWA Zdrowie Stawy – Przyjazd 14:30 – Odjazd 15:40
 5. Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej – ul. Pasjonistów 23 – Przyjazd 16:05 – Odjazd 16:35
 6. Kościół NMP Królowej Polski – ul. Zgierska 230/232 – Przyjazd 17:15 – Odjazd 17:35
 7. Św. Michała Archanioła – ul. Rysownicza 11 – Przyjazd 18:10 – Odjazd 18:40
 8. Wniebowzięcia NMP – ul. Kościelna 8/10 – Przyjazd 18:50 – Odjazd 19:10
 9. Finał – ul. Schillera – Przyjazd 19:25
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.