Wakacyjna Oaza 2020 – stacjonarnie
11:25 | 10.08.2020 | Wyświetleń: 1211 | Autor: Anna Storjek

Tegoroczne wakacje bez wahania można określić mianem wyjątkowych. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała wiele planów, które dotyczyły w szczególności wyjazdów grupowych. Wspólnota Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Łódzkiej nie zdecydowała się na organizowanie wyjazdowych rekolekcji wakacyjnych w góry i do innych miast, jak ma to miejsce co roku. By jednak nie pozostawiać młodzieży bez czasu na spotkanie z Bogiem i rówieśnikami w charyzmacie Światło – Życie, po raz pierwszy zaplanowane zostały rekolekcje stacjonarne, które odbywają się w pierwszym tygodniu sierpnia w kilku punktach naszej archidiecezji – między innymi w centrum Łodzi.

Budynek Wyższego Seminarium Duchownego przez 6 dni w godzinach przedpołudniowych gości młodzież z różnych zakątków Łodzi. Zachowując środki ostrożności, spotykają się wraz z animatorami na wspólną modlitwę, ale i też czas spędzony na zabawach i cieszeniu się z bycia razem. Tematem przewodnim jest wspólnota – uczestnicy zastanawiają się, co to słowo znaczy, jakie wspólnoty znają, jak się w nich funkcjonuje, co buduje jedność, co dzieli, jak akceptować różnorodność… Po rozważaniach inspirowanych Pismem Świętym rozmyślają, jak odkryte treści wcielić w życie.

Każdy dzień rekolekcji stacjonarnych zawiera typowo „oazowe” elementy, czyli oczywiście Eucharystię, namiot spotkania, spotkania w grupach, a także czas na rekreację i budowanie więzi. Część punktów programu może odbywać się także w ogrodach seminaryjnych, które w słoneczne, sierpniowe dni są doskonałym miejscem na rozmyślania, ale także i grupowej zabawy.
W te wakacje może i rekolekcje wyglądają inaczej, ale bez wątpienia będą nie mniej owocne niż te w tradycyjnej formie. Otwierają oczy na nowy wymiar przeżywania rekolekcji, niekoniecznie związany z opuszczeniem na długo domu i górskimi wędrówkami.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.