Archidiecezja Łódzka
Tablica Smoleńska w Łękawie
10:55 | 28.08.2020 | Wyświetleń: 1024 | Autor: Ks. Władysław Pietrzyk

W niedzielę, 16 sierpnia w kościele pw. Narodzenia N.M.P w Łękawie odprawiona została okolicznościowa msza św. w intencji naszej Ojczyzny podczas której uczczono pamięć ofiar Katynia i Smoleńska. Bezpośrednio po skończonej Eucharystii odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą 96 ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Uroczystości pierwotnie planowano na przypadającą 10 kwietnia 10 rocznicę tragedii pamiętnej katastrofy lotniczej, ale panujący podówczas bardzo rygorystyczny reżim sanitarny podyktowany rozwijającą się pandemią koronowirusa wymusił przesunięcie terminu. Nową datę uroczystości przywołującą na pamięć ofiary Smoleńska i Katynia wyznaczono nie przypadkiem na 100 rocznicą Bitwy Warszawskiej, której bohaterowie po bezprawnym zajęciu ziem polskich przez wojska sowieckie w 1939 r w znacznej liczbie około 3 tys. stali się ofiarami barbarzyńskich zbrodni komunistycznych obozów śmierci. Tablica powstała dzięki inicjatywie Pana Antoniego Owczarka prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno- Kulturowego Gminy Bełchatów oraz Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Gminy Bełchatów „Odnowa” przy współpracy z Gminą Bełchatów i parafią w Łękawie. W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu Województwa Łódzkiego, władz powiatowych i gminnych, służb mundurowych oraz instytucji i stowarzyszeń. Nie zabrakło również pocztów wystawionych przez jednostki OSP z terenu Gminy Bełchatów oraz przez okoliczne szkoły. Nie zawiedli też mieszkańcy, którzy przybyli na powyższe uroczystości.

– Niezmiernie cieszę się, że na terenie Gminy Bełchatów mamy miejsce, w którym będziemy mogli godnie upamiętniać osoby, które zginęły w katastrofie lotniczej, do której doszło w Smoleńsku – powiedział w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.

Kościół w Łękawie od kilku lat przyjął status Świątyni, w murach której odbywają się ważne uroczystości o charakterze religijno- patriotycznym w Gminie Bełchatów. Wybór dokonany przez wcześniejsze i obecne lokalne władze poparty szeregiem innych inicjatyw o charakterze społeczno- patriotycznym stał się powodem do dumy dla mieszkańców Łękawy i okolicznych miejscowości należących do parafii.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.