Pomoc dla Bejrutu
11:30 | 07.08.2020 | Wyświetleń: 562 | Autor: Tomasz Kopytowski

W wyniku eksplozji w porcie stolicy Libanu – Bejrucie, zniszczeniu uległa spora część miasta. Śmierć w wyniku eksplozji poniosło ponad 140 osób, rannych jest już ponad 4000 ludzi, a szacuje się, że około 300 tysięcy mieszkańców pozostało bez dachu nad głową. W tym kraju cierpiącym z powodu głębokiego kryzysu ekonomicznego i politycznego, eksplozja na niewyobrażalną skalę dokłada cierpienia cierpiącym już ludziom.

Po pierwszym szoku wywołanym eksplozją i działaniach zmierzających do ratowania życia i zdrowia ludzi, w Bejrucie nastał czas porządkowania miasta i przymierzania się do napraw mieszkań, miejsc pracy, kościołów i meczetów.

Na miejscu, w Bejrucie są przedstawiciele Stowarzyszenia „Dom Wschodni”, które od wielu lat niesie pomoc mieszkańcom Bliskiego Wschodu. „Dom Wschodni”, Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Caritas Poznań uruchomiły zbiórki na pomoc dla Bejrutu. Zebrane środki trafią za pośrednictwem Stowarzyszenia do najuboższych mieszkańców miasta i przeznaczone będą w pierwszej kolejności na uporządkowanie i naprawę zniszczeń w domach ludzi zamieszkujących najbiedniejsze dzielnice.

Gorąco zachęcamy do wsparcia modlitewnego mieszkańców Bejrutu i włączenia się do prowadzonych zbiórek. Potrzeby są ogromne, więc liczy się każdy dar serca.

Zbiórka na Facebookowym profilu łódzkiej Caritas:

https://www.facebook.com/donate/632171561014942/

Darowizny można również wpłacać na rachunek Stowarzyszenia „Dom Wschodni”:


http://domwschodni.pl/pl/post/pomoc-dla-bejrutu

Przebywający w Bejrucie ks. Przemysław Szewczyk, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi i prezes Stowarzyszenia „Dom Wschodni” na bieżąco relacjonuje sytuację w Bejrucie:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.