Weekend NEXT STEP – Wspólnota Chemin Neuf
17:26 | 28.07.2020 | Wyświetleń: 259 | Autor: Chemin Neuf
Rok 2020 się jeszcze nie skończył! Lato to pora na kolejny krok wiary! Zrób go dziś! W tym roku nie będzie międzynarodowego festiwalu NEXT STEP w Hautecombe, dlatego zapraszamy na jego weekendową wersję w Polsce, w Łodzi! Znasz NEXT STEP? Odkryj go na nowo w polsko-międzynarodowej wersji! Po raz pierwszy słyszysz o NEXT STEP? Dołącz do nas i korzystaj z jego odnowionej formuły!

Zaczynamy w piątek międzynarodowym wieczorem otwarcia. Potem w programie czas, by się poznać, nauczania, dzielenie, warsztaty, pogaduchy w kawiarence… lato!

W sobotnie i niedzielne południe możliwość uczestnictwa we mszy świętej a w sobotę popołudniu przewidujemy ekumeniczną modlitwę o jedność oraz uwielbienie. Podobny weekend odbędzie się jednocześnie w wielu europejskich krajach. Planujemy kilka wspólnych momentów online. A wszystko to bo… Wierzymy, że na drodze z Bogiem każdy krok jest ważny. On w każdym momencie chce nas spotkać. To Jego miłość ma moc nas odnowić.

Wydarzenia są kierowane do osób w wieku 18-30 lat zakwaterowanie oraz wyżywienie na miejscu

kiedy? 7-9 sierpnia
gdzie? Dom Wspólnoty Chemin Neuf, Łódź ul. Jaracza 11

zapisy przez formularz na stronie internetowej: https://www.chemin-neuf.pl/pl/homepage/nasze-propozycje/mlodzi-18-30-lat/wydarzenia/5ed669793965882f3fb82715/weekend-next-step

Po weekendzie Next Step istnieje możliwość uczestnictwa w rekolekcjach ignacjańskich.  https://www.chemin-neuf.pl/pl/homepage/nasze-propozycje/mlodzi-18-30-lat/wydarzenia/5ef0cca23965885127da303e/rekolekcje-ignacja%C5%84skie-dla-m%C5%82odych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.