Maryja jest naszą przewodniczką po ciemnych stronach wiary- Nowenna do MB Szkaplerznej #8
20:36 | 14.07.2020 | Wyświetleń: 238 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Maryja jest naszą przewodniczką po ciemnych stronach wiary. Po drogach wiary nie wolno kroczyć samemu, bez przewodnika. Św. Jan od Krzyża jest na tej drodze przewodnikiem doktrynalnym, co do doktryny i nauczania. Przewodnikiem egzystencjalnym co do codzienności i banalności naszego życia jest Maryja stojąca pod krzyżem”- mówił w przedostatnim dniu Nowenny do Matki Bożej Szkaplerznej ojciec Ernest Zielonka.

„Maryja która stoi pod krzyżem na którym jej syn przelewa krew, staje się naszą Matką. On bierze nas za rękę i wtedy kiedy jest źle, ciemno i kiedy wydaje się że wszystko nie ma sensu, to wtedy Ona nas prowadzi powoli i czule, a my, bo słabi jesteśmy im bardziej uciekamy od Boga, tym bardziej On nas kocha”- mówił ojciec przeor.

Po Mszy Św. miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówiono modlitwy przeznaczone na kolejny dzień nowenny szkaplerznej. Jutro już ostatni dzień Nowenny do Matki Bożej Szkaplerznej. Serdecznie zapraszamy na godz. 18:00 do kościoła klasztornego Sióstr Karmelitanek Bosych w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.