75 tyś. na odbudowę kościoła w Mileszkach
08:54 | 04.07.2020 | Wyświetleń: 1310 | Autor: ks. Paweł Kłys / Foto: Maria Niedziela

75 tyś. złotych otrzymała parafia pw. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Mileszkach k. Łodzi z dotacji Marszałka Województwa Łódzkiego na odbudowę zabytkowej świątyni, która w spłonęła w 2015 roku. Uroczyste przekazanie miało miejsce w piątek 3 lipca br. przy zgliszczach nieistniejącego dziś kościoła. Podobną sumę na ratowanie i konserwację zabytku otrzymał także klasztor oo. Franciszkanów w Łodzi- Łagiewnikach.

Dotacje na zabytki w Łódzkiem

🎥🎤 Przy kościele pod wezwaniem św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Łodzi – Mileszkach rozpoczynamy konferencję prasową, podczas której marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber poinformuje o dotacjach przyznanych przez Zarząd WŁ na ratowanie zabytków w 2020 r. 🧱

Opublikowany przez Łódzkie.pl Piątek, 3 lipca 2020

zobacz także: 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.