Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: chcecie znać prawdę o sobie, to patrzcie na siebie jacy jesteście na wakacjach! – zakończenie roku w WSD
20:16 | 16.06.2020 | Wyświetleń: 2559 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jak chcecie znać prawdę o sobie, to patrzcie na siebie jacy jesteście na wakacjach, a nie na to, jacy jesteście w seminarium. W seminarium człowiek może być doskonały po prostu z braku okazji. Wakacje dostarczą wiele okazji, by się z tym słowem – danym nam przez Pana na rozesłanie – zmierzyć. – mówił abp Grzegorz Ryś.

Mszą świętą sprawowaną we wtorek 16 czerwca, w seminaryjnej kaplicy pw. Dobrego Pasterza, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, zakończył się kolejny rok formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

Przez ostatnie trzy tygodnie wytężonej pracy, alumni zdawali swoje egzaminy w sesji letniej, a teraz po jej zakończeniu, w modlitwie dziękują za miniony czas dorastania do kapłaństwa, który wyrażony został w zdobywaniu wiedzy, ale także poprzez liczne praktyki w czasie których spotykali się z wiernymi w parafiach, domach pomocy społecznej, szpitalach czy też punktach Caritas.

Odnosząc się do czytania z pierwszej Księgi Królewskiej (1 Krl 21, 17-29) gdzie mowa jest o spotkaniu Achaba z Eliaszem metropolita łódzki powiedział między innymi – to słowo jest przejmującym komentarzem do tego, co przeżywamy w ostatnich dniach w Polsce, i w naszym własnym Kościele. Kiedy Bóg posyła Eliasza ze Słowem do Achaba,  rekcją Achaba jest agresja, negacja, absolutnie na nic się nie godzi. Sam widok proroka, który mu mówi o grzechu, jest nie do przyjęcia – już mnie znalazłeś mój wrogu. Znalazłem cię, bo Słowo Boga cię szuka! Jak ma Słowo Boga znaleźć  – dopaść człowieka – skoro on traktuje to Słowo jako agresora w swoim życiu. A tego, który przynosi mu prawdę Bożą traktuje jako swojego wielkiego przeciwnika. Powiedz księdzu o jego grzechach. Ludzie tego się boją jak… jak to zrobić? Pierwsza reakcją jest nasza agresja – że ktoś w ogóle śmiał cokolwiek powiedzieć, zwrócić uwagę wybranego przez Boga. Wtedy Boże wybraństwo staje się tarczą przeciwko Słowu Bożemu, które przychodzi. Ja się zasłaniam przed Słowem Boga głupim poczuciem wybrania – fałszywie rozumianym – pewnością siebie. – podkreślił arcybiskup.

Dzisiejszą Eucharystię wraz z arcybiskupem łódzkim koncelebrowali wychowawcy seminarium oraz księża profesorowie. Na liturgii, obok kleryków seminarium diecezjalnego obecni byli alumni z Seminarium 35+ oraz Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater.

Eucharystia zakończyła rok akademicki 2019/2020 – rok formacji duchowej i intelektualnej. Teraz klerycy udadzą się na wypoczynek oraz praktyki wakacyjne w swoich rodzinnych parafiach

Aktualnie w WSD, na pięciu kursach studiuje 46 alumnów, wśród których jest ośmiu wyświęconych w tym roku diakonów oraz ośmiu kleryków z roku propedeutycznego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.