Święcenia Kapłańskie – zapowiedź
12:53 | 31.05.2020 | Wyświetleń: 3173 | Autor: Archidiecezja Łódzka

W sobotę 6 czerwca br. w Archidiecezji Łódzkiej odbędą się Święcenia Kapłańskie, które z uwagi na wczesniejsze obostrzenia związane z COVID19 zostały zaplanowane nie tylko w łódzkiej bazylice archikatedralnej, ale także w rodzinnych parafiach kandydatów do Święceń.

Tegoroczne Święcenia Kapłańskie odbędą się:

 • godz. 10:00 w bazylice archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi zostaną wyświęceni na kapłanów- dn. Piotr Kałuszka, dn. Jakub Hejduk, dn. Orfeusz Malesa, dn. Ireneusz Słoma, dn. Sławomir Chrapla, dn. Maciej Grzelak
 • godz. 10:00 w parafii pw. św Anny i NMP Matki Miłosierdzia w Wartkowicach – dn. Adrian Anielak
 • godz. 10:00 w parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Suchcicach- dn. Tomasz Grzejdziak
 • godz. 12:00 w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach – dn. Konrad Sulmirski
 • godz. 18:00 w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim – dn. Mateusz Stolarczyk.

Przygotowując się do Święceń Kapłańskich diakoni odbywają swoje rekolekcje w domu rekolekcyjnym Ognisko Miłości w Olszy k. Rogowa – pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.