Przedszkole Żywioły i Szkoła Podstawowa Kompas – zapraszają!
12:35 | 29.05.2020 | Wyświetleń: 608 | Autor: Przedszkole Żywioły i Szkoła Podstawowa Kompas

Przedszkole Żywioły i Szkoła Podstawowa Kompas prowadzą rekrutację do swoich placówek. Do przedszkola prowadzimy nabór dzieci z roczników 2018-2014, a do szkoły do klas I-III.
Co oferujemy dzieciom i rodzicom:
– sprawdzony program wychowawczy opartych na katolickich wartościach, wychowanie w cnotach. Każdy miesiąc ma temat przewodni, m.in.optymizm, współpraca, cierpliwość, hojność
– bliska współpraca z rodzicami – tutoring rodzinny oraz uczniowski
– codzienna duża porcja ruchu: psychomotoryka/w-f oraz spacer każdego dnia!
– język angielski do 3 do 5 zajęć w tygodniu
– atrakcyjne zajęcia edukacyjne, ambitne treści dydaktyczne i wszechstronne metody nauczania
– autorski program rozwijający pasję czytania

Przedszkole i szkoła znajdują się przy ul. Obywatelskiej 57.

Zapraszamy na wirtualne drzwi otwarte (plakat w załączniku). Specjalnym gościem wydarzenia będzie Agnieszka Stefaniuk, mama 7 dzieci, blogerka i autorka programu szkoleniowego dla kobiet Maternity Mentoring Program.
Prelegentka opowie:
– Jak wymagać, by dom nie zamienił się w pole walki?
– Czy radości można się nauczyć?
– Gdzie postawić granice?
Zapraszamy na webinar o wymaganiach i radości „Mam dzieci na głowie”

Zapisy na webinar (wstęp bezpłatny) przez stronę: https://www.zywioly.edu.pl/mam-dzieci-na-glowie-webinar-o-wymaganiach-i-radosci/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.