V Niedziela Zwykła – 9 II 2020
12:48 | 08.02.2020 | Wyświetleń: 731 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 9 lutego 2020 r.

1. W każdą drugą środę miesiąca w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi o godz. 12.00 i w Bazylice Farnej w Piotrkowie Trybunalskim o godz. 18.00 głoszone są katechezy w oparciu o Adhortację Papieża Franciszka Evangelii gaudium. Najbliższy termin wypada 12 lutego 2020 r.

2. Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza do udziału w Arenie Rodzin, która odbędzie się w piątek 28 lutego w Atlas Arenie o godz. 19.00. Przybyć można już godzinę wcześniej, razem z dziećmi, dla których będą zorganizowane zajęcia. Bezpłatne bilety będzie można otrzymać przed wejściem do Atlas Areny. Ksiądz Arcybiskup pragnie, abyśmy na to wydarzenie zaprosili i zabrali ze sobą przyjaciół, znajomych, inne rodziny stając się w taki sposób współgospodarzami tego wydarzenia.

3. Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Lutomiersku przyjmuje zapisy na rok szkolny 2020/2021. Do szkoły, której przedmiotem głównym są organy, przyjmowani są uczniowie po ukończonej szkole podstawowej i z przygotowaniem muzycznym. Podczas nauki jest możliwość zamieszkania w internacie. (Szkoła stawia sobie za cel wykształcenie profesjonalnej kadry organistów i muzyków przygotowanych zarówno do pracy w parafii jak i do podjęcia studiów muzycznych.)

4. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi gorąco apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach – zwłaszcza telefonicznych – z nieznajomymi rozmówcami, którzy podają się za osoby bliskie czy funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, miejskiej itp. Policja apeluje
o niepodawanie własnych danych osobowych, a także o nieudzielanie pożyczek i darowizn.

5. XXVIII Światowy Dzień Chorego będziemy obchodzić we wtorek 11 lutego 2020 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W tym dniu o godz. 12.00 w Bazylice Archikatedralnej Mszy św. przewodniczył będzie Ks. Bp Ireneusz Pękalski.

6. Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łodzi zaprasza na drzwi otwarte w dniu 19 lutego w godz. 16.00-18.00 oraz informuje o naborze uczniów. Bliższe informacje na stronie internetowej www.katolik.edu.pl.

7. Powstająca Jezuicka Szkoła Podstawowa im. Ignacego Loyoli, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 26 (w dawnym gimnazjum), informuje o rozpoczęciu rekrutacji do wszystkich klas. Szczegółowe informacje na stronie szkoły: www.szkolawlodzi.jezuici.pl.

8. Grupa mam z małymi dziećmi – Macierzanki, zaprasza inne mamy na spotkanie pt. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami, które odbędzie się w czwartek 13 lutego o godz. 12.00 w par. Miłosierdzia Bożego w Pabianicach. Więcej informacji na stronie www.macierzanki.pl
i na facebooku: macierzanki lodz.

9. Franciszkańskie WSD w Łodzi-Łagiewnikach zaprasza młodzież, studentów oraz osoby pracujące (do 35 lat) na rekolekcje powołaniowe, które odbędą się w dniach 21-23 lutego. Rozpoczną się one w piątek o godz. 18.00 (www.barka.franciszkanie.pl).

10. Moderator Ruchu Światło-Życie, ks. Marcin Majsik, informuje, że w najbliższych dniach mogą się zgłosić do Księży Proboszczów osoby z różnych wspólnot rodzinnych, głównie Domowego Kościoła, które w ramach ogłoszeń (9 lutego br.) będą zapraszać rodziny do udziału w Arenie Rodzin. Prosimy o umożliwienie im takiego wystąpienia. Mimo, że bezpłatne bilety na to wydarzenie będą rozdawane przed Atlas Areną, to zapraszające osoby mogą mieć przy sobie pewną pulę biletów do rozdawania. W razie ich nieobecności prosimy o odczytanie powyższego zaproszenia samodzielnie (punkt 2).

11. Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej ponawia zeszłoroczną akcję rozprzestrzeniania iskry Bożego Miłosierdzia w parafiach, poprzez dystrybucję bezpłatnych egzemplarzy książeczek Jezu ufam Tobie. Organizatorzy proszą o zgłaszanie zamówień na książeczki w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo św. Stanisława BM, ul. Totus Tuus 32, 30-610 Kraków, lub mailowo: dyrektor@stanislawbm.pl. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Zbigniewem Łatakiem dzwoniąc pod numer tel. 12 25 75 338. Ze względu na konieczność określenia wielkości nakładu, Wydawnictwo będzie wdzięczne za informację zwrotną do dn. 1 marca 2020 r. Parafia ponosi jedynie koszty przesyłki zamówionych egzemplarzy.

12. Sakrament bierzmowania w Bazylice Archikatedralnej udzielany jest w II piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00. Kandydatów przygotowują parafie miejsca zamieszkania. Parafia katedralna nie prowadzi przygotowania dla osób spoza parafii. W celu przystąpienia do sakramentu bierzmowania należy udać się do kancelarii swojej parafii, aby uzgodnić  z kapłanem sposób i formę przygotowania. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania w kancelarii katedralnej pragnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kandydaci przybywają do Archikatedry wraz ze świadkiem o godz. 17.45 przynosząc ze sobą dokument noszący tytuł „Sakrament bierzmowania” (potwierdzający przygotowanie do bierzmowania) z podpisem spowiednika na odwrocie. Dokument ten podaje się kapłanowi bezpośrednio przed przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.
Terminy 2020 r.:
14 lutego – Bp Ireneusz Pękalski
13 marca – Abp Władysław Ziółek
10 kwietnia – Wielki Piątek; maj i czerwiec – w parafiach
10 lipca – Bp Ireneusz Pękalski
14 sierpnia – Bp Marek Marczak
11 września – Abp Grzegorz Ryś
9 października – Abp Władysław Ziółek
13 listopada – Abp Grzegorz Ryś
11 grudnia – Bp Marek Marczak
Zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania wydawane są w kancelarii Parafii Archikatedralnej od poniedziałku po bierzmowaniu. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 15.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-12.00. Informacja o przyjętym sakramencie bierzmowania wysyłana jest również do parafii chrztu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.